Wyróżnienie dla dr Agnieszki Doryńskiej

W trakcie XI Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna 2018”, która odbyła się w Krakowie w dniach 23-24 listopada 2018 roku, dr Agnieszka Doryńska otrzymała nagrodę Komitetu Naukowego Konferencji za doniesienie oryginalne o największej wartości naukowej.

Wyróżniona praca była zatytułowana Związek funkcji poznawczych z umieralnością z powodu chorób układu krążenia. Wyniki polskiej części badania Health, Alcohol and Psychosocial factors In Eastern Europe (the HAPIEE Study).