Warunki anglojęzycznej ścieżki specjalizacyjnej

Warunki jakie muszą spełnić studenci wybierający anglojęzyczną ścieżkę specjalizacyjną
Uchwała Rady Instytutu Zdrowia Publicznego
nr 2/III/2017  z 15 marca  2017 r.
w sprawie przyjęcia zmodyfikowanych warunków, jakie muszą spełnić studenci wybierający anglojęzyczną ścieżkę specjalizacyjną
 
Rada Instytutu Zdrowia Publicznego przyjmuje zmodyfikowane warunki, jakie muszą spełnić studenci wybierający anglojęzyczną ścieżkę specjalizacyjną:
1.    Bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona wysokimi ocenami z przedmiotu „Specialized English in Public Health” uzyskanymi w ciągu pierwszego semestru (na podstawie informacji uzyskanej od osoby prowadzącej przedmiot).
2.    Zaliczenie przedmiotu „Ekonomia” oraz „Polityka zdrowia publicznego” (I semestr I rok studiów stacjonarnych II stopnia) na ocenę 4,0 lub wyższą.
3.    Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim.
Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej:
•    Umiejętność płynnej, logicznej i spójnej wypowiedzi w języku angielskim na zadany temat, z użyciem właściwych sformułowań z zakresu zdrowia publicznego
•    Wykazanie się ogólną orientacją oraz zainteresowaniami w zakresie tematyki ścieżki specjalizacyjnej „Governance of Health Systems in Transition”
4.    W przypadku dużej liczby kandydatów dodatkowym atutem będzie aktywność w kołach naukowych (potwierdzona opinią opiekuna koła) oraz wystąpienia na konferencjach.