Evangelische Hochschule Berlin

Instytut Zdrowia Publicznego (IZP) UJ CM współpracuje z Evangelische Hochschule Berlin (EHB; https://www.eh-berlin.de/startseite.html) od 2018 roku. EHB jest szkołą zajmującą się kształceniem pracowników socjalnych oraz pielęgniarek w zakresie zarządzania (pflegemanagement). Podczas wizyt studentów polskich w Berlinie, nasi studenci nie tylko są goszczeni w EHB, lecz również mają okazję zwiedzać instytucje zajmujące się opieką zdrowotną, szpitale, centrum dla osób uzależnionych, dla osób ze schorzeniami psychicznymi oraz jednostkę zajmującą się certyfikowaniem szpitali. Program kulturalny obejmuje np. wizytę na Wyspie Muzeów wraz z ich zwiedzaniem, rejs po Sprewie, wizytę w Bundestagu. Natomiast podczas wizyt gości niemieckich w Krakowie, studenci EHB i ich opiekunowie odwiedzają np. Szpital Uniwersytecki, Miejskie Centrum Opieki, a także biorą udział w zajęciach z polskimi studentami zdrowia publicznego, którym przedstawiają funkcjonowanie niemieckiego systemu ochrony zdrowia. Mają również okazję uczestniczyć w zajęciach ze studentami zagranicznymi na ścieżki edukacyjnej EuroPubHealth oraz spotykają się z przedstawicielami Instytutu Pielęgniarstwa. Polskim koordynatorem tej współpracy jest dr Marcin Kautsch z Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM.