dr Magdalena Mrożek-Gąsiorowska

e-mail: magdalena.mrozek-gasiorowska@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 809
Pokój 3.06
Dyżur, dodatkowe informacje: USOS
orcid.org/0000-0003-1528-6876
 

 

Asystent w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP, UJ CM. Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (2006). Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu EBM (Evidence Based Medicine) i HTA (Health Technology Assessment). Wieloletni praktyk w tym obszarze.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu polityki społecznej oraz ubezpieczeń społecznych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki oceny technologii medycznych (oceny efektywności klinicznej oraz efektywności kosztowej interwencji), w tym w szczególności technologii nielekowych (m.in. świadczeń rehabilitacyjnych), a także zagadnień dotyczących systemów zabezpieczenia społecznego.