dr Monika Ścibor

Przebieg kariery naukowej

 • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski-studia wyższe medyczne na kierunku lekarskim
 • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi-studia doktoranckie 1997-2001
 • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski-stopień  naukowy   doktora nauk medycznych 2002r. „Wpływ inhibitorów konwertazy angiotensyny i blokerów receptorów adrenergicznych na czynność układu oddechowego.”
 • Zakład Zdrowia i Środowiska Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM  zatrudniona od 2002r., aktualnie na stanowisku st.wykładowcy
 • Posiadane specjalizacje zawodowe:

–  specjalista chorób wewnętrznych           

–  specjalista alergolog                               

 

Działalność naukowa  w ramach:

1.Grantu Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2011/03/B/NZ7/00644

Wpływ wybranych czynników środowiskowych na ocenę jakości życia pacjentów z astmą oskrzelową”   –Kierownik projektu

Cel naukowy

-Analiza  czy stan środowiska wpływa na ocenę  jakości życia i  powinien determinować określone działania prewencyjne w obszarze zdrowia publicznego wobec pacjentów z astmą oskrzelową.

-Ocena zależności między wybranymi elementami środowiskowymi, a jakością życia pacjentów z astmą oskrzelową. 

Założenia przyjęte w badaniu

 • Zwiększona zawartość pyłu zawieszonego w powietrzu i zanieczyszczeń w środowisku badanego wpływa na obniżenie analizowanej  jakości życia.
 • Zwiększona zawartość pyłu zawieszonego w powietrzu w środowisku zewnętrznym nie musi korelować z faktycznym narażeniem ze względu na czas przebywania w środowisku wewnętrznym pomieszczeń i może zależeć od pory roku, która determinuje dłuższy lub krótszy czas przebywania odpowiednio w środowisku zewnętrznym i środowisku wewnętrznym pomieszczeń.
 • Stale wzrastające koszty opieki zdrowotnej powodują konieczność poszukiwania nowych rozwiązań i ulepszania procesu terapeutycznego, a ocena jakości życia  wydaje się  mieć istotne znaczenie, ale nie w pełni upowszechnione i docenione.

2. Badania statutowe : /zrealizowane/

„Ocena jakości życia pacjentów z zapaleniem nosa/spojówek w powiązaniu z zawartością pyłu w powietrzu”  

3. W ramach programu badań stosowanych –projekt Instytutu Tele i Radiotechnicznego Warszawa :

„Opracowanie metody charakteryzacji pyłowych zanieczyszczeń środowiska w bezpośrednim

otoczeniu człowieka”  – Wykonawca projektu

Współwykonawca zadania:

Przeprowadzenie analizy baz danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza w wybranych regionach Polski oraz przeprowadzenie analizy baz danych epidemiologicznych dla tych regionów.

4. Aktualnie prowadzenie analiz w ramach badania statutowego rozpoczętego 2017r „Stosowane leczenie a kontrola astmy oskrzelowej z uwzględnieniem wybranych czynników środowiskowych „

 

Dydaktyka:

 • Koordynator przedmiotu Patologia I rok Zdrowie Publiczne-studia stacjonarne
 • Koordynator przedmiotu Choroby o znaczeniu społecznym II rok Zdrowie Publiczne-studia stacjonarne
 • Koordynator przedmiotu Choroby alergiczne-epidemia XXIw. II rok Zdrowie Publiczne-studia stacjonarne

 

Przynależność do Towarzystw Naukowych:

Polskie Towarzystwo Alergologiczne /PTA/

Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej  /PTMŚ/–od 2013r. V-ce Przewodnicząca PTMŚ

 

Publikacje
Monika Ścibor, Bartosz Balcerzak, Andrzej Galbarczyk , Grazyna Jasienska: Quality of life of patients with bronchial asthma exposed to gaseous air pollution in the place of residence. Sustainable Cities and Society 64 (2021) 102541

Monika Ścibor, Anita Bokwa, Bartosz Balcerzak : Impact of wind speed and apartment ventilation on indoor concentrations of PM10 and PM2.5 in Kraków, Poland. Air Quality, Atmosphere & Health:2020 : Vol. 13, s. 553-562,

Monika Ścibor, Marta Malinowska-Cieślik : The association of exposure to PM10 with the quality of life in adult asthma patients. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health: 2020 : Vol. 33, nr 3, s. 311-324,

Monika Ścibor, Bartosz Balcerzak, Andrzej Galbarczyk, Nikodem Targosz, Grażyna Jasieńska: Are we safe inside? Indoor air quality in relation to outdoor concentration of PM10 and PM2.5 and to characteristics of homes. Sustainable Cities and Society 2019 : Vol. 48, 101537

Monika Ścibor, Andrzej Galbarczyk, Grazyna Jasienska: Living Well with Pollution? The Impact of the Concentration of PM2.5 on the Quality of Life of Patients with Asthma. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019 : Vol. 16, nr 12 art. no. 2502, s. 1-12

Monika Ścibor, Bartosz Balcerzak, Żaneta Czernecka, Marta Malinowska-Cieślik: Ocena jakości życia pacjentów z astmą oskrzelową mieszkających w Krakowie w strefach różniących się stężeniem pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10)./ Assessment of life quality in patients with bronchial asthma residing in Krakow in the areas of varying concentrations of particulate matter (PM10)/. Medycyna Środowiskowa : 2015 : T. 18, nr 1, s. 45-53

P.Konarski, M.Miśnik, A.Zawada, K.Olszewska-Czopik, I.Iwanejko, M.Ścibor, B.Balcerzak and J.Hałuszka: Development of characterization procedure of particulate matter pollution collected in immediate vicinity of urban residents
Suf. Interface Anal. 2014, 46, 389-292

Marta Malinowska-Cieślik, Michał Zabdyr-Jamróz, Bartosz Balcerzak, Monika Ścibor: Ocena prewencji przemocy wobec dziecka w Polsce z perspektywy zdrowia publicznego. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom12, Numer 1,s.3-16

Monika Ścibor, Bartosz Balcerzak, Marta Malinowska-Cieślik: Czy środowisko może mieć wpływ na jakość życia pacjentów z astmą oskrzelową?. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2012;10(A):25-30
Monika Ścibor, Angelika Góra: Wpływ stylu życia na masę ciała u nastolatków na podstawie badania ankietowego w wybranej grupie młodzieży wiejskiej i miejskiej. Medycyna Środowiskowa /Environmental Medicine/ 2012;15(1) 32-38

Bartosz Balcerzak, Monika Ścibor, Marta Malinowska-Cieślik: Percepcja jakości powietrza oraz jej skutków zdrowotnych jako przedmiot badań w obszarze zdrowia publicznego. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2012;10(A):13-24

Marta Malinowska-Cieślik, Bartosz Balcerzak, Anna Mokrzycka, Iwona Kowalska, Monika Ścibor: Ocena prewencji urazów i promocji bezpieczeństwa dzieci i nastolatków w Polsce. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2012;10(A):80-94

P.Konarski, K.Kaczorek, B.Balcerzak, J.Haluszka, M.Ścibor, I.Iwanejko, A.Zawada: Analiza profilowa SIMS cząstek zanieczyszczających środowisko miejskie. Surface and Interface Analysis Volume: 43 Issue: 1-2 Pages: 470-474 DOI: 10.1002/sia.3666 Published: JAN-FEB 2011

P.Konarski, K.Kaczorek, B.Balcerzak, J.Hałuszka, M.Ścibor, I.Iwanejko, J.Radomska, A.Zawada: Spektrometryczna analiza składu pierwiastkowego drobin pyłowych zanieczyszczeń powietrza w środowisku miejskim oraz drobin adsorbowanych w układzie oddechowym mieszkańców aglomeracji miejskiej. Elektronika 2009 /7/ 121-124

Monika Ścibor, Magdalena Organa: Ocena stylu życia u pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. Medycyna Środowiskowa 2009;12(1) 51-60

Ścibor M., Domagała M: Znaczenie aktywności fizycznej u osób chorych na cukrzycę t.1/ The weight of physical activity in patients with diabetes mellitus t.1/ Medycyna Środowiskowa/ Environmental Medicine , 2008;11(2)51-54

Monika Ścibor, Grażyna Czerniawska-Mysik, Teresa Adamek-Guzik: Czynność płuc po podaniu β1-adrenolityków u osób z nadciśnieniem tętniczym, chorych na astmę oskrzelową lub przewlekła obturacyjną chorobę płuc. Alergia Astma Immunologia, 2006,11(3):143-149

Monika Ścibor, Janusz Hałuszka : Porównanie wpływu β1-adrenolityków na czynność układu oddechowego u palaczy i osób niepalących. Medycyna Środowiskowa Rok 2005 Tom8 Suplement 1, 28-29

M. Ścibor, J. Hałuszka, T.Adamek-Guzik :Brak reakcji bronchodilatacyjnej na wybrane α1-adrenolityki u palących papierosy. Alergologia Immunologia 2004, tom2, numer 1, 24-27

M.Ścibor, T.Guzik, A. Ignacak, G.Czerniawska-Mysik, T. Adamek-Guzik :Wpływ pojedynczej dawki inhibitorów konwertazy angiotensyny na sprawność wentylacyjną płuc u chorych na astmę i POChP. Alergia Astma Immunologia 2003 8 (3), 146-152

M. Ścibor, A.Lesiak-Bednarek, J. Hałuszka:Porównanie wpływu α1-adrenolityków na czynność układu oddechowego u palaczy i osób niepalących. Medycyna Środowiskowa, Rok 2002 Tom5 Numer1, 25-26

A.Lesiak-Bednarek, J. Hałuszka, J. Zakrzewski, M. Ścibor: Zmiany zanieczyszczenia powietrza w okresie 12 lat a choroby układu oddechowego u dzieci w Starachowicach. Medycyna Środowiskowa, Rok 2002 Tom5 Numer1, 23-24

A.Ignacak, T. Guzik, T.Śliwa, M.Ścibor, E. Sanakowska, G. Czerniawska-Mysik, T. Adamek-Guzik:Wpływ przewlekłego narażenia na pył tytoniowy na stan błony śluzowej nosa. Alergia Astma Immunologia, 2001, 6(3), 149-154

Konferencje 2015-2020
1. Monika Ścibor, Bartosz Balcerzak: The influence of particulate matter concentration: PM2.5 on the assessment of quality of life of patients with bronchial asthma. XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej: Człowiek-Środowisko-Zdrowie. Wrocław 8-9.06.2018
2. Bartosz Balcerzak, Monika Ścibor: Are there in Poland any procedures akin to the Health Impact Assesment? XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej: Człowiek-Środowisko-Zdrowie. Wrocław 8-9.06.2018
3. Malinowska-Cieślik M, Mazur J, Małkowska-Szkutnik A, Ścibor M:Psychological and spiritual health in association with school bully-victim status among Polish adolescents. Międzynarodowa Konferencja Health Behaviours of School aged Children-HBSC. Warszawa UW, 20-23.06.2018
4. Marta Malinowska-Cieślik, Anna Łukaszewska, Monika Ścibor: Psychospołeczne czynniki związane z przejawianiem przemocy rówieśniczej wśród nastolatków. IV konferencja interdyscyplinarna Zdrowie i Odporność Psychiczna. Kraków 21-22.09.2018
5. Monika Ścibor, Nikodem Targosz, Katarzyna Dawiec, Bartosz Balcerzak: Krakow citizens’ exposure to particulate matter concentration (PM2.5): indoor and outdoor” 2nd Symposium .Air Quality and Health” Book of Abstracts Wrocław 12 – 14.06.2017
6. Bartosz Balcerzak, Monika Ścibor: Classical and photochemical smog–the implication of the differences between these phenomena for public health practice. 2nd Symposium “Air Quality and Health” Book of Abstracts Wrocław 12– 14.06.2017
7. M.Ścibor, M.Długosz: Jakość życia osób z astmą oskrzelową w zależności od narażenia na pyłowe zanieczyszczenia. XV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA, Łódź, 23-25.06. 2016 materiały konferencyjne str 11
8. M.Ścibor, N.Targosz., B.Balcerzak: Narażenie mieszkańców Krakowa na pył zawieszony o frakcji PM10: wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Legnica 24-26 listopada 2016, materiały konferencyjne 43-44
9. B.Balcerzak, D. Fabiś, M.Malinowska-Cieślik, M.Ścibor: Wybrane czynniki indywidualne a zachowanie matek dzieci z alergią na roztocze mające na celu prozdrowotne kształtowanie środowiska domowego. XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Legnica 24-26 listopada 2016, materiały konferencyjne 27-28
10. Monika Ścibor, Angelika Dzięglewicz: Zanieczyszczenia gazowe powietrza, a jakość życia osób chorych na astmę oskrzelową / Gaseous pollutants in air and the quality of life of patients with bronchial astma/ 13 th International Scientific and Training Conference: Human Being-Health-Environment, Kielce, 5-6 listopada 2015r
11. Monika Ścibor, Angelika Dziedzic, Marlena Taras: Narażenie mieszkańców Krakowa na pył zawieszony PM10 w bezpośrednim otoczeniu: na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń / Krakow citizens` exposure to particulate matter concentration PM10 in the immediate surroundings: indoors and outdoors/ 13 th International Scientific and Training Conference: Human Being-Health-Environment, Kielce, 5-6 listopada 2015r
12. Monika Ścibor, Karolina Stelmach, Bartosz Balcerzak: Krakow Citizens’ Exposure to Particulate Matter Concentration /PM2.5/ Depending on Season of the Year. Symposium “Air Quality and Health” Book of Abstracts :s 14-15 Wrocław 16 – 17.04.2015 /Międzynarodowa konferencja naukowa: Jakość powietrza a zdrowie/
13. Bartosz Balcerzak, Natalia Kozak, Monika Ścibor, Marta Malinowska-Cieślik: Searching information about air pollution by patients with astma. Symposium “Air Quality and Health” Book of Abstracts :s 24-25 Wrocław 16 – 17.04.2015 /Międzynarodowa konferencja naukowa: Jakość powietrza a zdrowie/
14. Monika Ścibor, Agnieszka Tarko, Nikodem Targosz :Quality of life in patients with heart failure. V International Students’ Conference of Young Medical Researchers, Wroclaw 09-11.04.2015
15. Ilona Nosek, Monika Ścibor, Nikodem Targosz :State of patients’ knowledge of diabetes. International Medical Student’s Conference, Kraków 16-18.04.2015
16. Krystyna Nieckula, Monika Ścibor, Nikodem Targosz :Comparsion of lifestyle of students of Jagiellonian University Medical College and Cracow University of Technology.
The 10th International Scientific Conference of Medical Students and Young Doctors, Katowice 21-22 Maj 2015