University of Sheffield’s School of Health and Related Research, Wielka Brytania

Współpraca dydaktyczna Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM w Krakowie z University of Sheffield’s School of Health and Related Research odbywa się w ramach projektu Europubhealth +, obejmującego międzynarodowe dwuletnie studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne. Szczegółowy opis projektu jest zawarty w osobnej rubryce.