Pracownicy

Kierownik Zakładu:

dr hab. Barbara Niedźwiedzka
e-mail: mxniedzw@cyf-kr.edu.pl
tel.: 12 12 43 32 810
dyżur: wtorek: 13:00 – 15:00
pokój: 106

 
Pracownicy:
dyżur: poniedziałek: 13.45 – 15:15
środa: 12:00 – 13:30
pokój: 105

Uwaga: dyżur z dnia 16 maja przesunięty na 15 maja, godzina: 11:00 – 12:30
kolejne dyżury: 21 maja (poniedziałek): godzina: 10:30 – 11:30, 13:30 – 14:30, 22 maja (wtorek): 12:00 – 13:00

 
 mgr Maja Nowak-Bończa
e-mail: majaboncza@yahoo.com
tel.: 12 43 32 819
dyżur: środa: 11:15 – 13:15
czwartek: 11:15 – 13:15
pokój: 105