Koło Oceny Leków i Badań Klinicznych

Celem Koła Oceny Leków i Badań Klinicznych jest:

1.     Kształtowanie i ukierunkowanie zainteresowania studentów na dziedzinę farmakoekonomiki oraz klinicznej oceny leków.

2.     Poszerzenie wiedzy studentów z zakresu farmakoekonomiki i oceny badań klinicznych.

3.     Propagowanie nowoczesnego, wszechstronnego podejścia do zasad oceny klinicznej leków i badań.

4.     Prowadzenie projektów naukowych z zakresu oceny klinicznej leków i badań ekonomicznych.


Główne założenia Koła:

 • Pogłębianie wiedzy na temat farmakoekonomiki i oceny badań klinicznych.
 • Propagowanie wiedzy na temat farmakoekonomiki i oceny badań klinicznych.
 • Nabywanie praktycznych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy oraz kształtowanie postaw.
 • Rozwój zdolności osobistych i kwalifikacji zawodowych.
 • Szkolenie w zakresie korzystania z literatury naukowej i zasobów Internetu.
 • Nauka konstruowania projektów badawczych oraz metodologii prac naukowych.
 • Przeprowadzanie własnych obserwacji i badań.
 • Nauka pisania prac naukowych.
 • Promocja zdrowia i propagowanie wiedzy z zakresu rehabilitacji wśród studentów i ogółu społeczeństwa.

Realizacja założeń Koła:

 • Regularne spotkania członków Koła, co 1-2 tygodnie.
 • Przygotowywanie przez studentów referatów na zadane tematy.
 • Przygotowywanie przez studentów projektów badań naukowych i ich realizacja.
 • Opracowywanie wyników i przedstawianie na krajowych i zagranicznych spotkaniach/konferencjach studenckich kół naukowych oraz publikacje w pismach naukowych.
 • Udział w seminariach, spotkaniach i konferencjach naukowych z zakresu farmakoekonomiki i oceny badań klinicznych.

Opiekunem Koła jest dr hab. Paweł Kawalec

kontakt: pawel.kawalec@uj.edu.pl