Wizyta studentów z Kopenhagi

Po raz pierwszy w maju 2014 roku Instytut Zdrowia Publicznego przyjął na okres pięciu tygodni kilkanaścioro studentów kierunku Global Health, którzy w ramach swojego programu studiów prowadzili w Krakowie badania dotyczące wybranych aspektów funkcjonowania systemów zdrowotnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej na przykładzie Polski. W tym roku podczas kolejnej już edycji Instytut Zdrowia Publicznego gościł grupę 18 studentów wraz z opiekunami w dniach 26.02-23.03.2018 r.

W ramach wizyty studenci brali udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników Instytutu Zdrowia Publicznego. Praktyczne aspekty działania systemu ochrony zdrowia mogli poznać lepiej podczas wizyt w instytucjach związanych z ochroną zdrowia w Krakowie i Myślenicach m.in. w Małopolskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziale Promocji i Ochrony Zdrowia w Myślenicach oraz w trakcie spotkania z przedstawicielami stowarzyszenia Manko i  Dom Monaru w Krakowie.  Pierwszym punktem tegorocznej wizyty było spotkanie w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, na które przybył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Kozak.  Na zakończenie wizyty zdobytą wiedzę i doświadczenie studenci wykorzystali podczas prezentacji projektów przygotowanych pod kierunkiem opiekunów z Instytutu Zdrowia Publicznego Pani dr Agnieszki Doryńskiej, Pani dr Katarzyny Dubas-Jakóbczyk, Pani dr Marzeny Tambor, Pana dr. Andrzeja Galbarczyka oraz Pana dr. Michała Zabdyr-Jamróz.

Wizyta studentów z Kopenhagi była również bardzo dobrą okazją dla studentów zdrowia publicznego do nawiązania ciekawych znajomości, wymiany doświadczeń oraz praktycznego wykorzystania umiejętności językowych z zakresu zdrowia publicznego. W tym roku w organizację wizyty czynnie włączyła się Pani Aleksandra Pieczarka, Pani Sandra Lach, Pan Dawid Żurek oraz Pan Maciej Furman.