Kontakt

Kontakt:

Instytut Zdrowia Publicznego
ul. Skawińska 8
31-066 Kraków
tel: 012 43 32 801
e-mail: sekretariat@izp.cm-uj.krakow.pl

 

Pracownicy administracyjni:

 

Mgr Sylwia Sala – Starszy specjalista
Biuro Dyrekcji Instytutu Zdrowia Publicznego – pok. 018
sylwia.sala@uj.edu.pl
tel. 12 43 32 801, wew. 9056

Mgr Monika Duszka – Starszy specjalista
Biuro studiów podyplomowych – pok. 302
monika.duszka@uj.edu.pl
tel. 12 43 32 822, wew. 9052

Mgr inż. Justyna Foltyn-Heretyk – samodzielny referent
pok. 303
justyna.foltyn-heretyk@uj.edu.pl
tel. 12 43 32 804, wew. 9053

 

Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej : Plac Wolnica