Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia – PROJEKT SEEEPHI

Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia IZP reprezentuje Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w projekcie zatytułowanym „Sharing European Educational Experience in Public Health for Israel (SEEEPHI)” realizowanego w ramach programu ERASMUS+.

Celem projektu jest budowanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy europejskimi i izraelskimi ośrodkami uniwersyteckimi w kształtowaniu polityki rozwoju kadr dla zdrowia publicznego i harmonizacji działań edukacyjnych z potrzebami rynku pracy.

Projekt został zaplanowany na 36 miesięcy i został zainicjowany 15 stycznia 2021.

Wiodącym zadaniem realizowanym w projekcie przez Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia we współpracy z partnerem izraelskim, Szkołą Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Hajfie, jest opracowanie platformy wspierającej współpracę ośrodków uniwersyteckich i pracodawców działających w zdrowiu publicznym w Izraelu. Przewiduje się, że tego typu rozwiązanie będzie można także wykorzystać w innych krajach w celu dopasowywania programów edukacyjnych do potrzeb zatrudnienia w sferze zdrowia publicznego.

Ponadto, dr hab. Mariusz Duplaga, kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i e‑Zdrowia, w wyniku ustaleń konsorcjum projektowego został zaproszony do udziału w Komitecie Ewaluacyjnym odpowiedzialnym za kontrolę jakości i monitorowanie przebiegu prac projektowych.

Więcej o projekcie [kliknij]

Spotkanie partnerów SEEEPHI. 20-22 września 2022,  Instytut Zdrowia Publicznego, WNZ, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

 

Koordynator projektu SEEEPHI:

The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)

 

Partnerzy z Izraela:

Ashkelon Academic College

Hebrew University of Jerusalem

University of Haifa

Ben Gurion University of the Negev

Israeli Association of Public Health Physicians (IAPHP)

 

Partnerzy Europejscy:

University College Cork, Ireland

Jagiellonian University, Poland

Maastricht University, Netherlands

Swedish Red Cross University, Sweden