Tomasz Bochenek

Lekarz, magister zdrowia publicznego i doktor nauk medycznych. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz Nordyckiej Szkoły Zdrowia Publicznego w Goteborgu. Pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM i jest adiunktem w Zakładzie Badań nad Żywieniem i Lekami. Jego zainteresowania zawodowe obejmują gospodarkę lekami, politykę lekową, w tym cenowo-refundacyjną, farmakoekonomikę i wykorzystanie oceny technologii medycznych w finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej.

Związany jest ze zdrowiem publicznym od ponad 25 lat, przez wiele lat pracował w strukturach publicznego płatnika świadczeń opieki zdrowotnej – kas chorych i Narodowego Funduszu Zdrowia, pełniąc m.in. funkcje organizatora, a następnie dyrektora departamentu i naczelnika wydziału, odpowiedzialnego za refundację leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w Małopolsce. Pracował także m.in. dla Ministrów Zdrowia w zespołach (Zespół ds. Gospodarki Lekami i Komisja Ekonomiczna), przeznaczonych do negocjacji z przemysłem farmaceutycznymi i medycznym, w zakresie objęcia refundacją ze środków publicznych i ustalenia cen dla tych produktów, wyrobów i środków.

Jest autorem licznych publikacji naukowych, dydaktycznych i popularno-naukowych z zakresu gospodarki lekami, polityki cenowo-refundacyjnej w obszarze leków, oraz oceny technologii medycznych.