mgr Anna Tubek-Krokosz

Wykształcenie

2020-obecnie – Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, dyscyplina: nauki o zdrowiu

2014-2016 – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Studia Stacjonarne II stopnia  na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek: zdrowie publiczne

2010-2014 – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Studia Stacjonarne I stopnia na Wydziale Informatyki i Nauki o materiałach, kierunek: inżynieria biomedyczna

 

Doświadczenie naukowo-badawcze

2020-teraz – Technical Research Assistant w grupie badawczej BirthRites, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Lipsk (Niemcy)

2016-2019 – Asystent (pracownik naukowo-dydaktyczny) w Zakładzie Promocji Zdrowia, Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

 

Projekt badawczy

2020-2024 – Wpływ aktywności fizycznej na zmiany wybranych aspektów odpowiedzi immunologicznej, kierownik projektu prof. dr hab. Grażyna Jasieńska, Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

 

Publikacje

Tubek A., Duplaga M. The assessment of functionalities of mobile applications supporting physical activity. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu 2018; 61; 77-87

Tubek A., Woźniak D., Duplaga M. Assessment of the use of information technologies among patients with bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health 2018; 8(4); 229-235;

Duplaga M., Tubek A. mHealth – areas of application and the effectiveness of interventions. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2018; 16(3); 155-166

Tubek A., Woźniak D., Duplaga M. Akceptacja funkcjonalności e-zdrowia wśród pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. W: red. Janiszewska M., Nowak B.A., Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. Lublin 2017, s. 170-178

Tubek A., Duplaga M. Ocena funkcjonalności aplikacji mobilnych dotyczących odżywiania.  W: red. nauk. Chmielewski J., Florek-Łuszczki M., Stanisławska I., Wpływ żywności i żywienia na zdrowie, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Kielce 2017, s. 177-187

 

Wystąpienia konferencyjne

Tubek A., Galbarczyk A., Klimek M., Nenko I., Jasienska G. (2020) “If you are strong is your immune system strong as well?”, 15th Annual Conference (digital) of European Human Behaviour and Evolution Association, 24-27.03.2021, Krakow, Poland

Tubek A., Duplaga M. (2017) „Ocena funkcjonalności aplikacji mobilnych wspierających aktywność fizyczną”, III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – media”, 25-27.09.2017, Wrocław

Tubek A., Woźniak D., Duplaga M. (2017) „Ocena wykorzystania technologii informacyjnych wśród pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc”, III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – media”, 25-27.09.2017, Wrocław

Tubek A., Woźniak D., Duplaga M. (2017) „Akceptacja funkcjonalności e-zdrowia wśród pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc”, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wymiary chorób cywilizacyjnych i społecznych XXI wieku”, 07.04.2017, Lublin

Tubek A., Duplaga M. (2016) „Ocena funkcjonalności aplikacji mobilnych dotyczących odżywiania”, Konferencja Naukowa „Wiedza i praktyka w ochronie i promocji zdrowia”, 20‑21.10.2016, Siedlce