mgr Anna Tubek

Wykształcenie

2020-obecnie – Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, dyscyplina: nauki o zdrowiu

2014-2016 – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Studia Stacjonarne II stopnia  na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek: zdrowie publiczne

2010-2014 – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Studia Stacjonarne I stopnia na Wydziale Informatyki i Nauki o materiałach, kierunek: inżynieria biomedyczna

 

Doświadczenie naukowo-badawcze

2020-teraz – Technical Research Assistant w grupie badawczej BirthRites, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Lipsk (Niemcy)

2016-2019 – Asystent (pracownik naukowo-dydaktyczny) w Zakładzie Promocji Zdrowia, Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

 

Projekt badawczy

2020-2024 – Wpływ aktywności fizycznej na zmiany wybranych aspektów odpowiedzi immunologicznej, kierownik projektu prof. dr hab. Grażyna Jasieńska, Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

 

Publikacje

Tubek A., Duplaga M. The assessment of functionalities of mobile applications supporting physical activity. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu 2018; 61; 77-87

Tubek A., Woźniak D., Duplaga M. Assessment of the use of information technologies among patients with bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health 2018; 8(4); 229-235;

Duplaga M., Tubek A. mHealth – areas of application and the effectiveness of interventions. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2018; 16(3); 155-166

Tubek A., Woźniak D., Duplaga M. Akceptacja funkcjonalności e-zdrowia wśród pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. W: red. Janiszewska M., Nowak B.A., Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. Lublin 2017, s. 170-178

Tubek A., Duplaga M. Ocena funkcjonalności aplikacji mobilnych dotyczących odżywiania.  W: red. nauk. Chmielewski J., Florek-Łuszczki M., Stanisławska I., Wpływ żywności i żywienia na zdrowie, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Kielce 2017, s. 177-187

 

Wystąpienia konferencyjne

Tubek A., Duplaga M. (2017) „Ocena funkcjonalności aplikacji mobilnych wspierających aktywność fizyczną”, III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – media”, 25-27.09.2017, Wrocław

Tubek A., Woźniak D., Duplaga M. (2017) „Ocena wykorzystania technologii informacyjnych wśród pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc”, III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – media”, 25-27.09.2017, Wrocław

Tubek A., Woźniak D., Duplaga M. (2017) „Akceptacja funkcjonalności e-zdrowia wśród pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc”, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wymiary chorób cywilizacyjnych i społecznych XXI wieku”, 07.04.2017, Lublin

Tubek A., Duplaga M. (2016) „Ocena funkcjonalności aplikacji mobilnych dotyczących odżywiania”, Konferencja Naukowa „Wiedza i praktyka w ochronie i promocji zdrowia”, 20‑21.10.2016, Siedlce