Tromsø

 

Uniwersytet w Tromsø to uczelnia partnerska na północy Norwegii. Jedną z zasadniczych różnic organizacyjnych jest w tym przypadku przesunięcie czasowe – na semestr zimowy trzeba wyjechać już w połowie sierpnia, a wraca się na początku grudnia.  

Współpraca dydaktyczna Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM w Krakowie odbywa się w ramach projektu Erasmus+, obejmującego wymianę studentów.

UiT w ostatnim czasie poszerzył ofertę dla studentów mówiących po angielsku, a nie po norwesku. Na stronie uczelni jest dostępna pełna lista modułów w języku angielskim, należy wybrać campus Tromsø i sprawdzić możliwości: 

https://en.uit.no/education/courses?sted=179926# 

Doradcą programowym w zakresie zdrowia publicznego dla zagranicznych studentów jest Janne E. Strømmesen