Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego – pracownicy

Kierownik Zakładu:

 

Pokój 3.04
Dyżur, dodatkowe informacje: USOS
orcid.org/0000-0002-8900-1119
 

 

Pracownicy:

 

prof. dr hab. Stanisława Golinowska
e-mail: stanislawa.golinowska@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 834
Pokój 3.21
Dodatkowe informacje: USOS
orcid.org/0000-0002-6812-5972
 
dr Ewa Kocot
e-mail: ewa.kocot@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 818
Pokój 3.10
Dyżur, dodatkowe informacje: USOS
orcid.org/0000-0003-1160-9826
 
dr Katarzyna Kissimova-Skarbek
e-mail: kskarbek@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 835
Pokój 3.07
Dyżur, dodatkowe informacje: USOS
orcid.org/0000-0003-4624-0918
 
 
dr Marzena Tambor
e-mail: marzena.tambor@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 809
Pokój 3.06
Dyżur, dodatkowe informacje: USOS
orcid.org/0000-0001-7970-6919
 
 
dr hab. Katarzyna Dubas-Jakóbczyk
e-mail.: katarzyna.dubas@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 835
Pokój 3.07
Dyżur, dodatkowe informacje: USOS
orcid.org/0000-0002-6368-2868
 
 
dr Magdalena Mrożek-Gąsiorowska
e-mail: magdalena.mrozek-gasiorowska@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 809
Pokój 3.06
Dyżur, dodatkowe informacje: USOS
orcid.org/0000-0003-1528-6876
 
 
dr Estera Wieczorek
tel.: 12 43 32 835
Pokój 3.07
orcid.org/0000-0003-4013-7493
 
dr Przemysław Szetela
tel.: 12 43 32 809
Pokój 3.06
Dyżur, dodatkowe informacje: USOS
 
mgr Artur Szetela
tel.: 12 43 32 809
Pokój 3.06
Dyżur, dodatkowe informacje: USOS
 
mgr Daria Kostrzewa-Binkiewicz
tel.: 12 43 32 818
Pokój 3.10
Dyżur, dodatkowe informacje: USOS
 
Doktoranci:
 
Costase Ndayishimiye, MPH