Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego – pracownicy

Kierownik Zakładu:

 

Pokój 5
Dyżur, dodatkowe informacje: USOS
 

 

Pracownicy:

 

prof. dr hab. Stanisława Golinowska
e-mail: stanislawa.golinowska@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 809
Pokój 122
Dodatkowe informacje: USOS
 
dr Ewa Kocot
e-mail: ewa.kocot@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 818
Pokój 102
Dyżur, dodatkowe informacje: USOS
 
dr Katarzyna Kissimova-Skarbek
e-mail: kskarbek@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 835
Pokój 4
Dyżur, dodatkowe informacje: USOS
 
 
dr Marzena Tambor
e-mail: marzena.tambor@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 809
Pokój 122
Dyżur, dodatkowe informacje: USOS
 
 
dr Katarzyna Dubas-Jakóbczyk
e-mail.: katarzyna.dubas@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 835
Pokój 4
Dyżur, dodatkowe informacje: USOS
 
 
dr Magdalena Mrożek-Gąsiorowska
e-mail: magdalena.mrozek-gasiorowska@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 809
Pokój 122
Dyżur, dodatkowe informacje: USOS
 
 
mgr Estera Wieczorek
tel.: 12 43 32 835
Pokój 4