O studiach – MBA w ochronie zdrowia

Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum jest placówką z najdłuższą tradycją w kraju w kształceniu kadr zarządczych dla sektora ochrony zdrowia (od 1991 r.). Bazując na naszych doświadczeniach dydaktycznych, badawczych i eksperckich oraz wychodząc naprzeciw nowym potrzebom rynku pracy, rozszerzyliśmy naszą ofertę edukacyjną o studia MBA w ochronie zdrowia. Studia te są prowadzone we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, co umożliwi łączenie wyspecjalizowanej wiedzy i edukacji z obszaru zarządzania ze specyfiką sektora ochrony zdrowia.

Oferowane studia dopełniają szeroki zakres, w jakim już uczymy z sukcesem zarządzania w ochronie zdrowia – od studiów pierwszego stopnia do studiów MBA. Studia są prowadzone w ramach Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum – Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Studia są kierowane do osób, które posiadają tytuł magistra oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w systemie ochrony zdrowia jak dyrektorzy, kierownicy publicznych i niepublicznych jednostek ochrony zdrowia. W nowej ofercie kładziemy nacisk na kształtowanie liderów, którzy zostaną wyposażeni w unikatową wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na efektywne zarządzanie placówkami sektora ochrony zdrowia w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu wewnętrznym i systemowym.

Studia kształtują zarówno umiejętności twarde z obszaru zarządzania i ekonomii, jak i kompetencje miękkie pozwalające na skuteczne kierowanie interdyscyplinarnym zespołem, motywowanie pracowników, a także negocjowanie.

Kierownikiem studiów jest dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM: e-mail: iw.kowalska@uj.edu.pl.

 

Osobą kontaktową w sprawie studiów jest mgr Monika Duszka – Biuro studiów podyplomowych (pok. 302)
Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Skawińska 8, 31-066 Kraków
tel. (012) 433 28 22
e-mail: monika.duszka@uj.edu.pl

 

DODATKOWE INFORMACJE: