mgr Aleksandra Ciochoń

Wykształcenie:

2020 – obecnie: Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

2017 – 2019: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, studia stacjonarne II stopnia, kierunek: Fizjoterapia

2014 – 2017: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, studia stacjonarne I stopnia, kierunek: Fizjoterapia

 

Zainteresowania badawcze:

Rehabilitacja ortopedyczna i uroginekologiczna, wpływ aktywności fizycznej na funkcjonowanie organizmu człowieka, zdrowie psychiczne i fizyczne kobiet w ciąży, rehabilitacja kobiet w ciąży

 

Projekty badawcze i prace dyplomowe:

2020-2024: Mama w koronie. Wpływ stresu w czasie pandemii COVID-19 w Polsce na zdrowie fizyczne i psychiczne ciężarnych kobiet, przebieg ciąży oraz rozmiary urodzeniowe noworodka, kierownik projektu: dr hab. Anna Ziomkiewicz-Wichary, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ; Opiekun naukowy: dr hab. Urszula Marcinkowska-Trimboli, prof. UJ, Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego UJCM.

2018-2019: Porównanie wpływu masażu klasycznego i ćwiczeń w wodzie na stan funkcjonalny i subiektywne dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa u kobiet w ciąży, wykonawca;
Opiekun naukowy: prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek, Zakład Fizjologii Medycznej UJCM.

Publikacje i monografie naukowe oraz doniesienia konferencyjne:

Ciochoń A., Jaworek J.: Porównanie wpływu masażu klasycznego i ćwiczeń w wodzie na stan funkcjonalny i subiektywne dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa u kobiet w ciąży. Szt. Leczenia. 2020;1: 27-38.

Ciochoń A.: Postępowanie rehabilitacyjne po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą STG – opis przypadku. Przegląd zagadnień fizjoterapii i sportu. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp z.o.o, Lublin 2020: 17-30.

Ciochoń A.: Postępowanie rehabilitacyjne po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą STG – opis przypadku; VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia, Lublin 2020.

Ciochoń A.: Porównanie wpływu masażu klasycznego i ćwiczeń w wodzie na stan funkcjonalny i subiektywne dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa u kobiet w ciąży. 28th International Medical Students’ Conference, Kraków 2020.

 

I Wyróżnienie za dobrą metodologię pracy badawczej i wagę podjętego tematu.