11.05.2021 Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych

Rejestracja zamknięta

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych w obecnej dobie 

Choroby układu krążenia, które rozwijają się na podłożu miażdżycy tętnic, są najczęstszymi przyczynami zgonów w Polsce, a także odpowiadają w znacznym stopniu za rozpowszechnienie niepełnosprawności oraz za organizacyjne i ekonomiczne obciążenie systemu opieki zdrowotnej.

Najskuteczniejszą i najlepiej uzasadnioną ekonomicznie metodą zwalczania tych chorób jest prewencja. Oszacowano, że konsekwentne wdrożenie znanych metod prewencji pozwoliłoby na obniżenie wskaźników umieralności z powodu chorób układu krążenia aż o ok. 70%. 

Mimo niewielkiej poprawy w okresie ostatnich 10-20 lat, w Polsce skuteczność prewencji chorób sercowo-naczyniowych jest zdecydowanie poniżej oczekiwań i to nawet w odniesieniu do trzech najlepiej poznanych czynników, które zwiększają ryzyko zachorowania i zgonu; u ok. 70% osób dorosłych stwierdza się hipercholesterolemię, u ponad 40% występuje nadciśnienie tętnicze, a ok. 30% mężczyzn i 20% kobiet pali papierosy. Epidemia COVID-19 i próby jej opanowania poprzez izolację społeczną, wpłynęły niekorzystnie na styl życia oraz zachowania zdrowotne, a w konsekwencji przyczyniły się do wzrostu narażenia na czynniki ryzyka. 

Prewencja chorób układu krążenia wymaga konsekwentnego oddziaływania w okresie całego życia. Stąd też należy się spodziewać, że niezależnie od zasadności, już samo przeniesienie skoncentrowania uwagi na inny problem zdrowotny, dodatkowo będzie miało niekorzystny wpływ na skuteczność prewencji.  

W czasie webinarium zespół Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych, odniesie się do najważniejszych przyczyn, niezadawalającej skuteczności prewencji chorób sercowo-naczyniowych, zarówno w zakresie oddziaływania na klasyczne czynniki ryzyka, jak i niepowodzeń związanych ze słabym rozpoznaniem innych, w tym także psychospołecznych uwarunkowań zachorowalności.