Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia – projekty naukowe


Projekt NCN - Kompetencje zdrowotne a odporność na zdrowotny denializm i dezinformację
Projekt SEEEPHI
Projekt NAWA - Doskonalenie kształcenia w zdrowiu publicznym w odpowiedzi na pandemię i wyzwania postpandemiczne.
Projekt NCN [strona w rozbudowie]
Pozostałe projekty