Dydaktyka Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania

Ogólny zakres badań i dydaktyki:

  • Polityka zdrowotna, systemy zdrowotne, polityka społeczna
  • Analiza systemowa organizacji ochrony zdrowia w tym programów i polityk zdrowotnych
  • Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia, prawo medyczne, prawo zdrowia publicznego
  • Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej, ocena zakładu opieki zdrowotnej
  • Technologie medyczne, metoda oceny skutków zdrowotnych (HIA, health impact assessment)
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi, zachowania ludzi w organizacjach

Szczegółowe informacje o przedmiotach prowadzonych przez Zakład są dostępne po kliknięciu w nazwę przedmiotu.

Studia międzynarodowe w ramach europejskiego programu EuroPubHealth:

 

Zdrowie Publiczne – studia stacjonarne:

I stopień, rok I:

rok II:

rok III:

II stopień, rok I:

rok II:

 

 

Ratownictwo Medyczne – stacjonarne:

 

A także zajęcia w ramach studium Kształcenia Podyplomowego