Dubas-Jakóbczyk Katarzyna

Adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP WNZ UJ CM. Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskała w roku 2011 za pracę dotyczącą problematyki efektywności funkcjonowania lecznictwa stacjonarnego. W 2021 r. został jej nadany stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Autorka licznych publikacji na temat finansowych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania sektora szpitalnictwa w Polsce oraz w ujęciu międzynarodowym. 

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu ekonomiki zdrowia i zarządzania finansami w sektorze ochrony zdrowia. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki systemowych uwarunkowań funkcjonowania sektora szpitalnictwa, finansowych i ekonomicznych wskaźników oceny efektywności jednostek opieki zdrowotnej oraz zagadnień związanych z pomiarem jakości w ochronie zdrowia.