dr Iwona Bielska

Dr Iwona Bielska jest epidemiologiem oraz specjalistą w dziedzinie świadczeń zdrowotnych z doświadczeniem zawodowym w środowisku akademickim i rządowym. Jest adiunktem w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Assistant Professor (Part-Time) w Department of Health Research Methods, Evidence and Impact (HEI) na Faculty of Health Sciences, McMaster University.

 

Dr Bielska ukończyła finansowany przez Canadian Institutes of Health Research (CIHR) Health System Impact Postdoctoral Fellowship w Department of HEI oraz w Centre for Health Economics and Policy Analysis (CHEPA) na McMaster University. Posiada tytuł doktora (PhD in Epidemiology) uzyskany na Department of Public Health Sciences w Queen’s University. Dr Bielska posiada certyfikat Project Management Professional (PMP). Wcześniej zajmowała stanowisko Lead ds. Business Intelligence and Analytics w Ontario Health.

 

Obecnie dr Bielska jest głównym badaczem projektu badawczego dotyczącego wysokiego wykorzystania oddziałów ratunkowych, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i Program Badań i Innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach Umowy Grantowej Marii Skłodowskiej-Curie w ramach Grantu POLONEZ BIS, realizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dr Bielska posiada wiedzę na temat analizy danych zdrowotnych wykorzystywaną w celu wspierania sprawiedliwej dystrybucji zasobów, monitorowania wydajności systemu opieki zdrowotnej, planowania systemów opieki zdrowotnej oraz oceny zdolności szpitali w odpowiedzi na presję systemową. Dzięki swojemu zatrudnieniu i wykształceniu, dr Bielska rozwinęła szerokie zrozumienie systemu zdrowia publicznego w wielu jurysdykcjach. Ma doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych i jakościowych, a także w analizowaniu i interpretowaniu wyników badań z dużych klinicznych baz danych, administracyjnych zbiorów danych i badań zdrowia populacji.