Indywidualny Tok Studiów (ITS)

Zasady odbywania Indywidualnego Planu Studiów i Indywidualnego Planu studiów określa Regulamin  studiów  pierwszego  stopnia,  drugiego  stopnia  oraz  jednolitych  studiów  magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatwierdzony Uchwałą Nr 2/VII.3/2017 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 8 lutego 2017 r. (w sprawie  zatwierdzenia zasad odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów  i  Indywidualnego  Planu  Studiów  obowiązujących  na  WNZ  UJ  CM  na kierunkach:  Elektroradiologia, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne i Zdrowie Publiczne)

Szczegółowe informacje o zasadach odbywania tego trybu studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu znaleźć można na stronie Dziekanatu WNZ