Zakład Medycznych Systemów Informacyjnych – Pracownicy

 

p.o. Kierownika Zakładu:
 
dr Artur Romaszewski
tel: (48) 12 43 32 824
e-mail: artur.romaszewski@uj.edu.pl
pok. 27
Dodatkowe informacje: USOS
 

Pracownicy:

mgr Krzysztof Gajda

tel: (48) 12 43 32 823

e-mail: krzysztof.gajda@uj.edu.pl

pok. 25

Dodatkowe informacje: USOS

 

mgr Mariusz Kielar

tel: (48) 12 43 32 825

e-mail: mariusz.kielar@uj.edu.pl

pok. 25

Dodatkowe informacje: USOS

 

mgr Szczepan Jakubowski

tel: (48) 12 43 32 823

e-mail: szczepan.jakubowski@uj.edu.pl

pok. 25

Dodatkowe informacje: USOS

 

inż. Łukasz Szmist,  (obsługa informatyczna IZP/IPH IT service)

e-mail: lukasz.szmist@uj.edu.pl