Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Umowa: UMO-2018/29/B/NZ7/02118

 


Czas realizacji: 1 marca 2019 – 28 luty 2022


Cele projektu badawczego/Hipoteza badawcza


Metody badawcze stosowane w projekcie


Oczekiwany wpływ projektu badawczego na rozwój nauki, cywilizacji i społeczeństwa