Marek Bugdol

Profesor nauk humanistycznych (nauki o zarządzani i jakości), doktor habilitowany nauk ekonomicznych; kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były długoletni pracownik firm przemysłowych i administracji samorządowej. Autor wielu książek i artykułów dotyczących zarządzania jakością, problemów środowiskowych i zarządzania ludźmi. („Marek Bugdol” – Google Scholar).

Doświadczenie w organizacjach świadczących usługi medyczne zdobywał jako Pełnomocnik ds. systemów zarządzania w Polskiej Grupie Medycznej oraz Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala. Wdrażał różne znormalizowane systemy zarządzania i standardy akredytacyjne. Aktualnie jest audytorem systemów zarządzania jakością w ochronie zdrowia.