Zakład Informacji Naukowej – zainteresowania badawcze

* Zachowania informacyjne profesjonalistów w sektorze ochrony zdrowia
* Badanie potrzeb i zachowań informacyjnych menedżerów w instytucjach opieki zdrowotnej
* Problemy edukacji w zakresie kompetencji informacyjnych w ochronie zdrowia
* Analiza jakości i dostępności w sieci WWW o tematyce zdrowotnej
* Kompetencje informacyjne jako składowa tzw. „alfabetyzmu zdrowotnego”
* Problemy i potrzeby rodziców dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu
* Potrzeby i zachowania informacyjne rodziców dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu
* Narzędzia badania potrzeb informacyjnych opiekunów osób chorych i niepełnosprawnych
* Bariery informacyjne
* Wykorzystanie badań jakościowych w naukach o zdrowiu