Dr Katarzyna Dubas-Jakóbczyk

Adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP, UJ CM. Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (2007) oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim  Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (2011). Ukończyła również  studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2010). Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskała w listopadzie 2011 za pracę dotyczącą problematyki efektywności funkcjonowania lecznictwa stacjonarnego.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu finansów publicznych i zarządzania finansami w sektorze ochrony zdrowia. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki uwarunkowań funkcjonowania sektora szpitalnictwa, finansowych i ekonomicznych wskaźników oceny efektywności jednostek opieki zdrowotnej oraz ekonomicznej ewaluacji programów zdrowotnych.

Wykaz publikacji dostępny na:

Profil Research Gate

Profil Google Scholar

Profil Publons