Dr hab. Katarzyna Dubas-Jakóbczyk

e-mail.: katarzyna.dubas@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 835
Pokój 3.07
Dyżur, dodatkowe informacje: USOS
orcid.org/0000-0002-6368-2868
 

 

Adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP, UJ CM. Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (2007) oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim  Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (2011). Ukończyła również  studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2010). Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskała w 2011 za pracę dotyczącą problematyki efektywności funkcjonowania lecznictwa stacjonarnego. W 2021 r. został jej nadany stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Osiągnięciem naukowym będącym podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego był cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych zatytułowany: Finansowe i organizacyjne aspekty funkcjonowania sektora szpitalnictwa w Polsce, na tle doświadczeń międzynarodowych. 

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu ekonomiki zdrowia i zarządzania finansami w podmiotach leczniczych. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki uwarunkowań funkcjonowania sektora szpitalnictwa, finansowych i ekonomicznych wskaźników oceny efektywności jednostek opieki zdrowotnej oraz zarządzania podażą usług zdrowotnych w skali makro.

Wykaz publikacji dostępny na:

Profil Research Gate

Profil Google Scholar

Profil Web of Science

Profil Scopus