Projekty Naukowe -Zakład Systemów Informacyjnych

Dostosowanie podmiotów leczniczych do wymogów przepisów UE regulujących zasady tworzenia i możliwości wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, identyfikacji podmiotów ją przetwarzających oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa i poufności

Modelowanie procesów biznesowych w ochronie zdrowia w oparciu o BPMN

Identyfikacja i uwierzytelnianie cyfrowych usług publicznych w systemie informacyjnym opieki zdrowotnej na przykładzie telekonsultacji

Standard formatu dokumentu elektronicznego i jego transmisji w zintegrowanym

systemie informacyjnym opieki zdrowotnej

Warunki wprowadzania dokumentacji elektronicznej w gabinecie lekarskim i jednostce opieki zdrowotnej

Opracowanie założeń funkcjonowania modelu efektywnego systemu telemonitorowania kardiologicznego w warunkach polskiej opieki zdrowotnej

Leczenie chorób kardiologicznych. Metody zbierania danych przez płatnika i ich wpływ na jakość danych

Status prawno-administracyjny dokumentu elektronicznego w chmurze obliczeniowej

Wartość kliniczna oraz ocena wskaźników efektywności zewnętrznych rejestratorów EKG w diagnostyce napadowego migotania przedsionków u osób z wyjściowo wysokim ryzykiem powikłań zakrzepowych

Analiza istniejącego systemu zarządzania listami oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej oraz opracowanie raportu zawierającego wnioski z analizy i zalecenia usprawnień tego systemu celem zapewnienia jego skuteczności w zapobieganiu i zwalczaniu zjawisk korupcyjnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce

Mapping Health Services Access: National and Cross-border Issues w ramach Wspólnotowego Programu Zdrowia Publicznego

Benefits and Service Costs in Europe Integrating and Strengthening the European Research Area Policy – oriented research, FP6-2002-SSP-1 w ramach Szóstego Ramowego Programu Badawczego