Podsumowanie konferencji Kardiologia Prewencyjna 2018

W świąteczno-noworocznym numerze czasopisma „Alma Mater” znaleźć można artykuł podsumowujący tegoroczną edycję konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2018 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy„. Artykuł odnosi się głównie do nadciśnienia tętniczego w świetle nowych zaleceń międzynarodowych towarzystw naukowych.

Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją: Alma Mater grudzień-styczeń 2018/2019