Koło Naukowe Promocji Zdrowia

Fundamentalnym i koniecznym warunkiem podejmowania przez ludzi pożądanych dla zdrowia zachowań jest przekazanie im wiedzy na temat zdrowia i czynników go warunkujących. Gwarantem sukcesu promocji zdrowia jest kształtowanie w społeczeństwie przekonania o odpowiedzialności za własne zdrowie, motywacji do jego utrzymania oraz pobudzenia chęci do uczestnictwa w inicjatywach prozdrowotnych m.in. w badaniach profilaktycznych.

Działalność Studenckiego Koła Naukowego Promocji Zdrowia skupia się na kreowaniu prozdrowotnego stylu życia wśród różnych grup wiekowych, aktywnym udziale w wydarzeniach takich jak Festiwal Nauki oraz na pracy naukowej (publikacje, aktywny udział w konferencjach naukowych).

Studenckie Koło Promocji Zdrowia ma na celu: rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, realizowanie akcji promocyjnych, przygotowanie do budowania kampanii społecznych, upowszechnianie wyników pracy naukowej studentów, dążenie do pogłębiania naukowych zainteresowań oraz uzupełnienia zdobywanej na Uniwersytecie wiedzy.

Koło realizuje swoje cele poprzez: działalność naukowo-badawczą, udział w Festiwalach Nauki i innych akcjach promocyjnych, współpracę przy realizacji działań edukacyjnych w szkołach średnich oraz cykliczne spotkania Koła.

 

Opiekun Koła: dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ

 

Przewodnicząca Koła Paulina Smoła

Kontakt: pauuliina.smola@student.uj.edu.pl