Małgorzata Kutera

Senator Uniwersytetu Jagiellońskiego, Z-ca Dyrektora Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania, wieloletni wykładowca akademicki z zakresu rachunkowości finansowej, audytu, standardów sprawozdawczości finansowej, optymalizacji podatkowej oraz rachunkowości kreatywnej.

Ma uprawnienia biegłego rewidenta. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów z różnych sektorów, w tym również spółek notowanych na GPW. Obecnie uczestniczy w pracach Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – organu kontrolującego działalność biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce. Członek European Accounting Association (EAA), International Federation of Accountants (IFAC), European Finance Association (EFA), International Association for Accounting Education & Research (IAAER) oraz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR). Prowadzi działalność consultingową i szkoleniową dla biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, prokuratorów i sędziów (w tym głównie w zakresie przestępczości gospodarczej).

Specjalizacja naukowa obejmuje audyt finansowy, teoretyczne i praktyczne aspekty badania sprawozdań finansowych, działalność biegłych rewidentów, rynek usług audytorskich, metodologię procesów weryfikacyjnych, nadużycia gospodarcze, fałszowanie sprawozdań finansowych, oszustwa finansowe i księgowe, celowe manipulacje związane z rachunkowością kreatywną, optymalizację podatkową, działalność rajów podatkowych, praktyczne aspekty prawa podatkowego, sprawozdawczość finansową przedsiębiorstw, rachunkowość finansową w perspektywie krajowej i międzynarodowej, analizę finansową oraz ocenę kondycji przedsiębiorstw.