dr Anna Szetela

Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: anna.szetela@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-18
pok. │ room: 3.10

Specjalistka w zakresie prawa w ochronie zdrowia; związków między prawem, kulturą i zdrowiem oraz systemu ochrony zdrowia w Turcji.

Wybrane publikacje │ Selected publications:
  • Anna Szetela, W którą stronę? Cele i wyzwania zdrowia publicznego, w: Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, 2/2012, s. 15-17.
  • Anna Szetela, Zdrowie publiczne w Europie, w: Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, 2/2012, s. 35-37.
  • Anna Szetela, Zdrowy/chory człowiek Europy/Azji – niewłaściwe skreślić, [w:] Namysł nad problemami polityki zdrowotnej. Globalnej – europejskiej – krajowej. Księga jubileuszowa Prof. Dra hab. Cezarego w. Włodarczyka, Difin, Warszawa 2013, s. 241-256.
  • Szetela Anna: Syzyfowa praca zdrowia publicznego, w: Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia; nr 2/2013. s. 14-17.
  • „Telekonsultacja, teletransmisja – co na to prawnik?”, Konferencja: Nagłe stany sercowo-naczyniowe – postępowanie ratunkowe. Z zawałem na TY. Konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków 19-20.10.2012.