dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ

Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: iw.kowalska@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-16
pok. │ room: 3.13
 

Doktor habilitowany nauk o zdrowiu, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM.  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2000 roku zatrudniona w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM. Obecnie pełni funkcję kierownika tego Zakładu.

Prowadzi badania naukowe i zajęcia dydaktyczne w takich obszarach jak: polityka zdrowotna, organizacja ochrony zdrowia, decentralizacja w ochronie zdrowia, systemy zdrowotne, polityka zdrowotna Unii Europejskiej. Od 2006 roku współpracuje z European Observatory on Health Systems and Policies (EuroWHO). Jest kierownikiem i realizatorem licznych projektów krajowych i międzynarodowych. Autor i współautor publikacji międzynarodowych, m.in. w Health Policy Journal czy BMC Health Services Research, a także krajowych monografii i podręczników, takich jak: Zdrowie Publiczne (2022), Decentralizacja a systemy ochrony zdrowia (2017), Szkice z europejskiej polityki zdrowotnej (2012).


Wybrane projekty │ Selected projects:

 1. Projekt badawczy Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Ochrona Zdrowia i Pomoc Społeczna POWR.02.12.00-00-0007/16 (od 2018 r.), od 2020 r. Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Ochrona Zdrowia i Pomoc Społeczna;
 2. Projekt NCBiR Wdrożenie systemu Hospital Based HTA (HB HTA) – Szpitalna Ocena Technologii Medycznych f. Nr 1/395107/18/NCBR/2018 (2019-2022);
 3. Program Cities Changing Diabetes, (od 2019 r.) Instytut Strategii i Rozwoju, realizacja programu w Gminie Miejskiej Kraków, współpraca z Urzędem Miasta Krakowa (lider merytoryczny programu w Krakowie);
 4. Projekt COVID-19 Health System Response Monitor, (od 2020 r.) kierownik zespołu badawczego, European Observatory on Health Systems and Policies, EUROWHO
 5. PHSSR, Partnership for Health System Sustainability and Resilience, we współpracy z London School of Economics i AstraZeneca (od 2020 r.), kierownik merytoryczny projektu po stronie polskiej, badacz;

Wybrane publikacje │ Selected publications:

Wykaz publikacji w całym dorobku znajduje się pod następującym adresem: http://expertus.bm.cm-uj.krakow.pl/scripts/expertus.cgi

Badania w zakresie szpitalnictwa:

 1. Dubas-Jakóbczyk K., Domagała A., Zabdyr-Jamróz M., Kowalska-Bobko I., Sowada Ch. (2022), The 2021 plan for hospital care centralization in Poland – when politics overwhelms the policy process, Health Policy, Vol. 129, il., bibliogr. 56 poz., abstr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851023000027
 2. Dubas-Jakóbczyk K., Domagała A., Zabdyr-Jamróz M.,  Kowalska-Bobko I., Sowada Ch. (2023), The 2021 plan for hospital care centralization in Poland – when politics overwhelms the, Vol. 129, id. art. 104707, il., bibliogr. 56 poz., abstr.

Badania w zakresie opieki koordynowanej:

 1. Sagan A., Kowalska-Bobko I., Badora-Musiał K., Gałązka-Sobotka M. (2022), A reform proposal from 2019 aims to improve coordination of health services in Poland by strengthening the role of the counties, Health Policy, 2022 : Vol. 126, nr 9, s. 837-843, il., bibliogr. 27 poz., abstr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851022001592?via%3Dihub
 2. Sagan A., Kowalska-Bobko I., Gałązka-Sobotka M., Holecki T., Maciejczyk A., McKee M. (2022), Assessing recent efforts to improve organization of cancer care in Poland : what does the evidence tell us? International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 19, nr 15, il., bibliogr., abstr. https://www.mdpi.com/1660-4601/19/15/9369
 3. Sagan A., Gałązka-Sobotka M., Czauderna P., Fraczkiewicz-Wronka A., Badora-Musiał K., Petka N., Kowalska-Bobko I. (2022), Health centres 75+ as a new model to improve care for older people in Poland,  International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 19, nr 12, il., bibliogr. 41 poz., abstr., https://www.mdpi.com/1660-4601/19/12/7487
 4. Sagan A., Kowalska-Bobko I., Biechowska D., Rogala M., Gałązka-Sobotka M. (2022), Implementation of mental health centres pilots in Poland since 2018 : a chance to move towards community-based mental health services, International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 19, nr 9, il., bibliogr., abstr, https://www.mdpi.com/1660-4601/19/9/5774
 5. Sagan A., Karanikolos M., Gałązka-Sobotka M., McKee M., Rozkrut M., Kowalska-Bobko I. (2022), The devil is in the data : can regional variation in amenable mortality help to understand changes in health system performance in Poland?, International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 19, nr 7, il., bibliogr. 53 poz., abstr, https://www.mdpi.com/1660-4601/19/7/4129/htm

Polityka zdrowotna w czasie Covid

 1. Sagan A., Bryndova L., Kowalska-Bobko I., Smatana M., Spranger A., Szerencses V., Webb E., Gaal P. (2022), A reversal of fortune : comparison of health system responses to COVID-19 in the Visegrad Group during the early phases of the pandemic, Health Policy, Vol. 126, nr 5, il., bibliogr., abstr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851021002670
 2. Gonzalez-Aquines A., Kowalska-Bobko I. (2022), Addressing health corruption during a public health crisis through anticipatory governance : lessons from the COVID-19 pandemic, Frontiers in Public Health, Vol. 10, 952979, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.952979/abstract
 3. Gonzalez-Aquines A., Cordero-Perez A.C., Kowalska-Bobko I. (2023), Differences of corruption types in selected Western and central-eastern health systems during the COVID-19 pandemic : a rapid review, Frontiers in Public Health, Vol. 11, id. art. 1269189, il., bibliogr. 52 poz.

Zdrowie Publiczne:

 1. Golinowska S., Czepiel J., Domagała A., Duplaga M., Grodzicki T., Hałuszka J., Jasieńska G., Klingemann J., Kowalska-Bobko I., Ryś A., Ścibor M., Tambor M., Tobiasz-Adamczyk B., Tyszko P. (redakcja naukowa), (2022),  Zdrowie publiczne : wymiar społeczny i ekologiczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, https://katalogi.uj.edu.pl/permalink/48OMNIS_UJA/1jhsq6s/alma991016826282605067
 2. Golinowska S., Badora-Musiał K., Kowalska-Bobko I. (2022), Instytucje zdrowia publicznego – funkcje i rodzaje. [W: Instytucje, prawo i programy zdrowia publicznego]. W: Zdrowie publiczne : wymiar społeczny i ekologiczny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, https://katalogi.uj.edu.pl/permalink/48OMNIS_UJA/1jhsq6s/alma991016826282605067
 3. Badora-Musiał K., Halik R., Iwona Kowalska-Bobko. (2022),  Narodowe programy zdrowia. [W: Instytucje, prawo i programy zdrowia publicznego]. W: Zdrowie publiczne : wymiar społeczny i ekologiczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, https://katalogi.uj.edu.pl/permalink/48OMNIS_UJA/1jhsq6s/alma991016826282605067
 4. Badora-Musiał K., Kowalska-Bobko I., Perspektywa krajów członkowskich wobec zdrowotnych regulacji Unii Europejskiej. [W: Zdrowie globalne, europejskie i krajowe]. W: Zdrowie publiczne : wymiar społeczny i ekologiczny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, https://katalogi.uj.edu.pl/permalink/48OMNIS_UJA/1jhsq6s/alma991016826282605067

Szpitalna ocena technologii medycznych HB HTA

 1. Furman M., Gałązka-Sobotka M., Marciniak D., Kowalska-Bobko I. (2022), Possibilities of implementing Hospital-Based Health Technology Assessment (HB-HTA) at the level of voivodeship offices in Poland, International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 19, nr 18, il., bibliogr. 23 poz., abstr., https://www.mdpi.com/1660-4601/19/18/11235
 2. Farkowski M. M., Lach K., Pietrzyk M., Baryla-Zapala E., Gałązka-Sobotka M., Kowalska-Bobko I., Kępka C., Hryniewiecki T. (2022), The need to implement health technology assessment in polish hospitals – a survey of 50 hospital managers, International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 19, nr 14, il., bibliogr. 24 poz., abstr. https://www.mdpi.com/1660-4601/19/14/8855