dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ

Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: iw.kowalska@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-16
pok. │ room: 3.13

Wybrane projekty │ Selected projects:

  •  Mokrzycka A., Kowalska I., Badora-Musiał K., Rogala M., Skutki dyrektywy o stosowaniu praw pacjenta w opiece transgranicznej w zakresie uprawnień pacjentów, zobowiązań świadczeniodawców oraz w sferze organizacji, koordynacji i finansowania świadczeń, 2014.
  • Kowalska-Bobko I., Sagan A., Mokrzycka A., Zabdyr-Jamróz M., The first attempt to create a national strategy for reducing waiting times in Poland: Will it succeed? Health Policy (Amst.), 2015, Vol. 119, nr 3, s. 258-263.
  • Kowalska I., Mokrzycka A. [red.], Namysły nad problemami polityki zdrowotnej globalnej – europejskiej – krajowej: księga jubileuszowa prof. dra hab. Cezarego W. Włodarczyka, Difin, Warszawa 2013.

Wybrane publikacje │ Selected publications:

  • MNiSW: Decentralizacja zadań jako warunek poprawy zarządzania w systemie ochrony zdrowia. Nowa Zarządzanie Publiczne
  • MNiSW: Polityka zdrowia Publicznego Unii Europejskiej, Konflikty jako siła sprawcza ewolucji