[Absolwenci] Praktycznie w każdym z projektów wykorzystuję interdyscyplinarne umiejętności zdobyte na zdrowiu publicznym. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Dawid Sikora (#50)

Pięćdziesiaty miniwywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię dr. Dawida Sikory, który ukończył studia magisterskie zdrowia publicznego w roku 2002, a w roku 2012 obronił doktorat i aktualnie pracuje w dwóch szpitalach, jako dyrektor ds. kontraktowania świadczeń.


 Jak wygląda Twoja ścieżka zawodowa?

 Moja dotychczasowa ścieżka zawodowa związana jest wyłącznie z sektorem ochrony zdrowia, w większości realizowałem zadania związane z kontraktowaniem świadczeń medycznych. Jeszcze podczas studiów miałem ogromny zaszczyt pracować w Ministerstwie Zdrowia w zespole kontraktowania świadczeń wysokospecjalistycznych pod przewodnictwem pana profesora Zbigniewa Religi. Następnie byłem zatrudniony w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu, później zajmowałem się kontraktowaniem świadczeń w Małopolskim Oddziale NFZ w Krakowie. W tym czasie prowadziłem też pracę naukowo-badawczą w Zakładzie Polityki Zdrowotnej IZP, a następnie w 2012 roku obroniłem pracę doktorską. Od niespełna już 10 lat pracuję w Szpitalu Ujastek w Krakowie oraz Szpitalu Medikor w Nowym Sączu. Odpowiadam m.in. za procesy związane z kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych, analizą przepisów prawnych, czy też wdrożeniem i realizacją nowatorskich projektów medycznych. Praca wymaga ode mnie ciągłego podnoszenia kwalifikacji, dlatego tez w 2021 roku ukończyłem podyplomowe studia Hospital Based HTA (Szpitalna Ocena Innowacyjnych Technologii Medycznych) oczywiście w Instytucie Zdrowia Publicznego.

 

Jakie doświadczenia nabyte podczas studiów na ZP pomogły Ci w zdobyciu pracy?

W zdobyciu pracy pomogło mi głównie nabyte jeszcze podczas studiów doświadczenie zawodowe w Ministerstwie Zdrowia. Praca w komisjach konkursowych umożliwiła mi doskonalenie umiejętności planowania i realizacji budżetu oraz skutecznego prowadzenia negocjacji. Niewątpliwie cenną umiejętnością nabytą jeszcze podczas studiów i często wykorzystywaną w obecnej pracy, jest umiejętność przygotowywania wniosków na realizację projektów i programów medycznych.

 

Jakie umiejętności zdobyte na studiach wykorzystujesz w pracy zawodowej?

W pracy zawodowej wykorzystuję szereg kompetencji nabytych na zdrowiu publicznym. Umiejętności związane z poruszaniem się w gąszczu przepisów prawnych to podstawa na moim stanowisku. Niewątpliwie przydane są kompetencję związane z prowadzeniem analiz ekonomiczno-finansowych, które stanowią chyba najważniejszą kwestię w procesie decyzyjnym przy aplikowaniu do nowych projektów. Niewątpliwie każdego dnia w pracy przydatne są umiejętności związane z zarządzaniem zespołem osób, odpowiednią motywacją i współpracą z profesjonalistami medycznymi.

Z doświadczenia mogę również stwierdzić, że pojawiające się nowe, ciekawe projekty wymagają umiejętności z wielu dziedzin. Przykładowo, braliśmy udział w innowacyjnych projektach telemedycznych: e-stetoskop, e-pulsoksymetr, oraz edukacji onkologicznej, czy też pilotażowych programach żywieniowych. I praktycznie w każdym z realizowanych projektów wykorzystuję interdyscyplinarne umiejętności zdobyte na zdrowiu publicznym.


Blog Zdrowia Publicznego, red. M. Zabdyr-Jamróz, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków: 30 listopada 2023


 


Powrót