Współpraca z uniwersytetem w Kopenhadze

Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (UJ CM) od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem w Kopenhadze a od 2013 r. obie instytucje nawiązały ścisłą kooperację budując wspólny program kształcenia studentów z kopenhaskiej School of Global Health. Po raz pierwszy w maju 2014 r. Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM przyjął na okres pięciu tygodni studentów Global Health, którzy w ramach swojego programu studiów prowadzili badania, które koncentrowały się na wybranych aspektach funkcjonowania systemów ochrony zdrowia krajów Europy Środkowej i Wschodniej, na przykładzie Polski. Od tego czasu zorganizowano wiele wykładów i seminariów w zakresie problematyki zdrowotnej, zarządzania czy kwestii finansowych polskiego systemu ochrony zdrowia. Wszystkie wykłady i warsztaty prowadzone są przez pracowników Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM. Studenci z Kopenhagi odwiedzają ponadto różne instytucje i organizacje z sektora ochrony zdrowia w Krakowie (m.in. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie) oraz inne podmioty zaangażowane w ochronę zdrowia i zdrowie publiczne w Małopolsce (np. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego czy Wydział Promocji i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Myślenicach). Kurs zakończony jest publiczną prezentacją projektów przygotowanych pod nadzorem wykładowców z Instytutu Zdrowia Publicznego. Polskim koordynatorem tej współpracy jest dr Ewa Błaszczyk-Bębenek z Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM.
Drugą formą naszej współpracy z Uniwersytetem w Kopenhadze jest Kurs Kardiometaboliczny, organizowany przez Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM od 2017 roku. Podczas miesięcznego kursu studenci podążają ścieżką polskiego pacjenta kardiologicznego: od lekarza pierwszego kontaktu do rehabilitacji, w tym do instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie programów profilaktycznych w zakresie chorób układu krążenia. W ramach tego programu studenci odwiedzają placówki podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatorium i przychodnię kardiochirurgiczną, a także ośrodek rehabilitacji oraz organizację pozarządową realizującą kampanie antynikotynowe na poziomie ogólnopolskim. Podczas wielu intensywnych spotkań studenci mają wyjątkową i rzadką okazję do poznania i omówienia sytuacji pacjenta kardiologicznego w Polsce, z lekarzami, kierownikami, dyrektorami, dyrektorami i pracownikami naukowymi. Dodatkowo program oferuje szeroki wachlarz innych działań, takich jak zajęcia prowadzone przez pracowników Instytutu, spotkania z mentorami przed wizytami w różnych organizacjach. Ponadto program jest wypełniony wieloma działaniami społecznymi.