Przemysław Szetela

Absolwent Wydziału Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (2007). W 2014 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dyscyplinie finanse, specjalność ekonomika zdrowia. Wykładowca na publicznych i prywatnych uczelniach wyższych, łączący teorię z praktyką. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w podmiotach funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na takich zagadnieniach jak: ekonomika zdrowia, koordynacja i integracja w ochronie zdrowia, rachunkowość zarządcza, zarządzanie finansami, rachunek kosztów, inwestycje w ochronie zdrowia, finansowy audyt wewnętrzny. Autor i współautor licznych publikacji z dziedziny finansów i ekonomiki zdrowia.