Koło Naukowe przy Zakładzie Badań nad Żywieniem i Lekami

 

Działające od roku akademickiego 2002/2003 Koło Naukowe przy Zakładzie Badań nad Żywieniem i Lekami zaprasza do współpracy studentów kierunku:

 • Zdrowie Publiczne

 • Pielęgniarstwo

 • Położnictwo

 • Fizjoterapia

 • Dietetyka

Zainteresowania badawcze uczestników Koła:

 • bezpieczeństwo żywności i żywienia

 • zaburzenia wywołane nieprawidłowym żywieniem w odniesieniu do chorób dieto-zależnych

 • leczenie dietetyczne  w wybranych jednostkach chorobowych

Koło od początku prowadzone jest przez dr Beatę Piórecką.

W ramach prac Koła Studenci są przygotowywani do prowadzenia badań oraz rozwijają wiedzę i umiejętności. Od 2004 roku uczestnicy Koła biorą udział w konkursie „grantów studenckich” organizowanych przez STN UJ CM.

Warunkiem przystąpienia do SKN jest:

 • aktualny status studenta

 • gotowość do prowadzenia badań naukowych

 • ukierunkowanie na rozwój wiedzy i umiejętności własnych

Aktualny limit członków na rok akademicki wynosi 12 osób.

Kontakt w sprawie zgłoszeń na adres email: zywienie.kolo@gmail.com.

Opiekunowie SKN:

dr Beata Piórecka – beata.piorecka@uj.edu.pl

dr Ewa Błaszczyk-Bębenek – ewa.blaszczyk@uj.edu.pl