Studenckie Koło Naukowe Żywienia Człowieka

Działające od roku akademickiego 2002/2003 Koło Naukowe Żywienia Człowieka zaprasza do współpracy studentów kierunku:

· Zdrowie Publiczne

· Pielęgniarstwo

· Położnictwo

· Fizjoterapia

· Dietetyka

Co możesz robić jako członek SKN?

· nawiązać współpracę ze studentam_ki z innych kierunków i lat studiów CMUJ

· rozwijać i poszerzać wiedzę z zakresu żywienia człowieka w zdrowiu publicznym

· przygotować się do uczestnictwa w działalności naukowej

Działalność naukowa w ramach prac koła poprzez:

· udział czynny w konferencjach naukowych

· opracowywanie tekstów prac popularno-naukowych

· uczestnictwo w badaniach i przygotowywaniu prac naukowych

· prowadzenie zajęć dotyczących żywienia w zdrowiu publicznym

Zainteresowania badawcze uczestników Koła:

· bezpieczeństwo żywności i żywienia

· zaburzenia wywołane nieprawidłowym żywieniem w odniesieniu do chorób dieto-zależnych

· leczenie dietetyczne w wybranych jednostkach chorobowych

Warunkiem przystąpienia do SKN jest:

· aktualny status studenta

· gotowość do prowadzenia badań naukowych

· ukierunkowanie na rozwój wiedzy i umiejętności własnych

 

Aktualny limit członków na rok akademicki wynosi 10 osób.

Opiekunki SKN:

dr Beata Piórecka – beata.piorecka@uj.edu.pl

dr Ewa Błaszczyk-Bębenek – ewa.blaszczyk@uj.edu.pl