Opiekunowie studentów i Koordynatorzy praktyk

Opiekunowie lat na rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne:

Kierunek: Zdrowie Publiczne

pierwszego stopnia:

I rok – dr Magdalena Mrożek-Gąsiorowska magdalena.mrozek-gasiorowska@uj.edu.pl
III rok –  dr n. o zdr. Ewa Błaszczyk-Bębenek ewa.blaszczyk@uj.edu.pl

drugiego stopnia:

I rok – dr Bartosz Balcerzak bartosz.balcerzak@uj.edu.pl
II rok – dr Katarzyna Kissimova-Skarbek kskarbek@uj.edu.pl

 

Kierunek: Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

pierwszego stopnia:

III rok – dr Michał Zabdyr-Jamróz michal.zabdyr-jamroz@uj.edu.pl

 

Kierunek: Zarzadzanie w ochronie zdrowia

pierwszego stopnia:

I rok – mgr Katarzyna Badora-Musiał kasia.badora@uj.edu.pl

 

Koordynatorzy studiów:

Kierunek: Zdrowie Publiczne

stacjonarne pierwszego stopnia – dr Stojgniew Jacek Sitko stojgniew.sitko@uj.edu.pl

stacjonarne drugiego stopnia – dr Bartosz Balcerzak bartosz.balcerzak@uj.edu.pl

 

Kierunek: Zarzadzanie w ochronie zdrowia

(studia międzywydziałowe WNZ i WZiKS)

stacjonarne pierwszego stopnia – dr Marcin Kautsch Marcin (WNZ) marcin.kautsch@uj.edu.pl

dr Agnieszka Szczudlińska-Kanoś (WZiKS) agnieszka.szczudlinska-kanos@uj.edu.pl

 

Koordynatorzy praktyk:

Kierunek Zdrowie publiczne

studia stacjonarne pierwszego stopnia po I i II roku:
dr Maciej Polak
e-mail: maciej.1.polak@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 837

studia stacjonarne drugiego stopnia po I roku:
dr Magdalena Kozela
e-mail: m.kozela@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 838

 

Kierunek: Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

studia stacjonarne pierwszego stopnia po II roku:
dr Katarzyna Dubas-Jakóbczyk
e-mail: katarzyna.dubas@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 835

studia stacjonarne pierwszego stopnia na III roku (6 semestr):
Praktyka dla bloku tematycznego: Organizacja ochrony zdrowia – mgr Katarzyna Badora-Musiał kasia.badora@uj.edu.pl,  tel.: 12 433 28 13

Praktyka dla bloku tematycznego: Ekonomika ochrony zdrowia – dr Magdalena Mrożek-Gąsiorowska magdalena.mrozek-gasiorowska@uj.edu.pl, tel.: 12 433 28 09

 

Kierunek: Zarzadzanie w ochronie zdrowia

studia stacjonarne pierwszego stopnia po II roku:

Praktyka – Podstawy zarządzania organizacjami ochrony zdrowia
dr Katarzyna Dubas-Jakóbczyk
e-mail: katarzyna.dubas@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 835

studia stacjonarne pierwszego stopnia na III roku (6 semestr):

Praktyka – Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i zarządczych w organizacjach ochrony zdrowia

dr Magdalena Mrożek-Gąsiorowska magdalena.mrozek-gasiorowska@uj.edu.pl, tel.: 12 433 28 09