Opiekunowie studentów i Koordynatorzy praktyk

Opiekunowie lat na rok akademicki 2022/2023

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

Kierunek: Zdrowie Publiczne

I rok – dr hab. Andrzej Galbarczyk

a.galbarczyk@uj.edu.pl

II rok – mgr Marcin Grysztar

marcin.grysztar@uj.edu.pl

III rok – dr Magdalena Mrożek-Gąsiorowska

magdalena.mrozek-gasiorowska@uj.edu.pl 

Kierunek: Zarządzanie w ochronie zdrowia

I rok – dr Marzena Tambor

marzena.tambor@uj.edu.pl

II rok – dr Michał Zabdyr-Jamróz

michal.zabdyr-jamroz@uj.edu.pl

III rok – mgr Katarzyna Badora-Musiał

kasia.badora@uj.edu.pl

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

Kierunek: Zdrowie Publiczne

I rok – dr Bartosz Balcerzak

bartosz.balcerzak@uj.edu.pl

II rok – dr Katarzyna Kissimova-Skarbek

kskarbek@uj.edu.pl

Kierunek: Zarządzanie w ochronie zdrowia

I rok – dr Beata Piórecka

beata.piorecka@uj.edu.pl

 

Koordynatorzy studiów:

Kierunek: Zdrowie Publiczne

  • stacjonarne pierwszego stopnia

dr Stojgniew Jacek Sitko

stojgniew.sitko@uj.edu.pl

  • stacjonarne drugiego stopnia

dr Bartosz Balcerzak

bartosz.balcerzak@uj.edu.pl

 

Kierunek: Zarzadzanie w ochronie zdrowia

(studia we współpracy z WZiKS UJ)

  • stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

dr Katarzyna Rebes

katarzyna.rebes@uj.edu.pl

  • stacjonarne pierwszego stopnia

dr Bożena Freund (WZiKS UJ)

bozena.freund@uj.edu.pl

 

Koordynatorzy praktyk:

Kierunek Zdrowie publiczne

studia stacjonarne pierwszego stopnia po I i II roku:
dr Maciej Polak
e-mail: maciej.1.polak@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 837

studia stacjonarne drugiego stopnia po I roku:
dr Urszula Stepaniak
e-mail: urszula.stepaniak@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 805, w.9019

 

Kierunek: Zarzadzanie w ochronie zdrowia

studia stacjonarne pierwszego stopnia po II roku:

Praktyka – Podstawy zarządzania organizacjami ochrony zdrowia
dr hab. Katarzyna Dubas-Jakóbczyk
e-mail: katarzyna.dubas@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 835

studia stacjonarne pierwszego stopnia na III roku (6 semestr):

Praktyka – Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i zarządczych w organizacjach ochrony zdrowia

dr Magdalena Mrożek-Gąsiorowska

e-mail: magdalena.mrozek-gasiorowska@uj.edu.pl

tel.: 12 433 28 09