Opiekunowie studentów i Koordynatorzy praktyk

 

Opiekunowie lat na rok akademicki 2021/2022

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

Kierunek: Zdrowie Publiczne

I rok – mgr Marcin Grysztar marcin.grysztar@uj.edu.pl
II rok –  dr Magdalena Mrożek-Gąsiorowska magdalena.mrozek-gasiorowska@uj.edu.pl 

Kierunek: Zarządzanie w ochronie zdrowia

I rok – dr Michał Zabdyr-Jamróz, michal.zabdyr-jamroz@uj.edu.pl

II rok – mgr Katarzyna Badora-Musiał, kasia.badora@uj.edu.pl

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

Kierunek: Zdrowie Publiczne

I rok – dr Katarzyna Kissimova-Skarbek kskarbek@uj.edu.pl
II rok – dr Bartosz Balcerzak bartosz.balcerzak@uj.edu.pl

 

Koordynatorzy studiów:

Kierunek: Zdrowie Publiczne

stacjonarne pierwszego stopnia

stacjonarne drugiego stopnia

 

Kierunek: Zarzadzanie w ochronie zdrowia

(studia międzywydziałowe WNZ i WZiKS)

stacjonarne pierwszego stopnia

 

Koordynatorzy praktyk:

Kierunek Zdrowie publiczne

studia stacjonarne pierwszego stopnia po I i II roku:
dr Maciej Polak
e-mail: maciej.1.polak@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 837

studia stacjonarne drugiego stopnia po I roku:
dr Urszula Stepaniak
e-mail: urszula.stepaniak@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 805, w.9019

 

Kierunek: Zarzadzanie w ochronie zdrowia

studia stacjonarne pierwszego stopnia po II roku:

Praktyka – Podstawy zarządzania organizacjami ochrony zdrowia
dr hab. Katarzyna Dubas-Jakóbczyk
e-mail: katarzyna.dubas@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 835

studia stacjonarne pierwszego stopnia na III roku (6 semestr):

Praktyka – Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i zarządczych w organizacjach ochrony zdrowia

dr Magdalena Mrożek-Gąsiorowska magdalena.mrozek-gasiorowska@uj.edu.pl, tel.: 12 433 28 09

 

Wielkość fontu
Kontrast