Oferty Pracy

UWAGA!
Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności
Strona niniejsza zawiera ogłoszenia dotyczące pracy dla absolwentów lub studentów kierunków nauczanych w Instytucie Zdrowia Publicznego (IZP) WNZ UJ CM, kierowane do IZP. Strona zawiera odsyłacze do zewnętrznych stron, na które IZP nie ma wpływu i za które nie ponosi odpowiedzialności.
 
Oferty pracy 
Specjalista ds. promocji i marketingu                                                            (09.07.2019)
Asystent dyrektora zarządzającego/pracownik administracyjny                       (22.11.2018)
Pracownik administracji i obsługi pacjenta                                                     (22.11.2018)
Pracownik obsługi pacjenta                                                                           (22.11.2018)
Specjalista ds. akcji charytatywnych                                                                             (30.10.2018)
Analityk ds. refundacji :  http://inar.pl/pl/analityk-ds-refundacji/                        (02.10.2018)
 
 
 
 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na tej stronie oraz na stronach, do których prowadzą odsyłacze, proszę o kontakt.
Administrator strony IZP: Rafał Nowak, e-mail: r.nowak@uj.edu.pl