Konferencja EuroPrevent 2019 w Lizbonie

W dniach 11-13 kwietnia 2019r. w Lizbonie odbyła się coroczna konferencja EuroPRevent, organizowana przez European Association of Preventive Cardiology (EAPC), na której wyniki swoich badań zaprezentowali prof. Andrzej Pająk, dr Agnieszka Doryńskadr Magdalena Kozela.