Jacek Klich

Jacek Klich, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor nauk ekonomicznych oraz doktor nauk humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują: zarządzanie w ochronie zdrowia, restrukturyzację i zmiany własnościowe w tym obszarze, przedsiębiorczość, sektor małych i średnich przedsiębiorstw, innowacje.

Prowadzi badania nad zarządzaniem w ochronie zdrowia i polityką zdrowotną oraz zajęcia z zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia, polityki zdrowotnej i przedsiębiorczości publicznej.

Uczestniczył w wielu projektach związanych z systemem ochrony zdrowia zarówno na poziomie krajowym (Ministerstwo Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji), jak i międzynarodowym (Bank Światowy, USAID, Project HOPE, HarvardJagiellonian Consortium for Health). Autor i redaktor kilkunastu książek, napisał ponad dwieście artykułów i rozdziałów w monografiach.