dr Katarzyna Badora-Musiał

Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
e-mail: kasia.badora@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-13
pok. │ room: 3.12

Specjalizuje się w przedmiocie zdrowia publicznego, organizacji ochrony zdrowia, promocji zdrowia i kampanii zdrowotnych.

Wybrane publikacje │ Selected publications:
  • Zabdyr-Jamróz M., Badora-Musiał K. Ocena skutków zdrowotnych (HIA) dla planowania przestrzennego w Polsce [w] Model oceny wpływu regulacji prawnych i instytucjonalnych na zdrowie Health Impact Assessment. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Kraków–Warszawa 2017: 455-490.
  • Badora-Musiał K., Kowalska-Bobko I., Zabdyr-Jamróz M., Systemowe reformy zdrowotne w Stanach Zjednoczonych. Obamacare versus Trumpcare. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2017, T. 15, nr 3: 195-207.
  • Badora K., Zabdyr-Jamroz M., Reformy zdrowotne w USA z 2010 r. po orzeczeniu Sądu Najwyższego. Europeizacja Ameryki czy utrzymanie jej odrębności?, [w:] Namysł nad problemami polityki zdrowotnej: globalnej, europejskiej, krajowej, Serafin T. [red.], Difin, Warszawa 2013: 243-257.
  • Badora K., Ekologiczne zdrowie publiczne – model na miarę XXI wieku. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 10 (1): 45-50.