Studenckie Koło Naukowe „Prawo w zdrowiu”

 

 

  • przy Instytucie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

 

 

 

Cele działania:

  • rozwijanie, doskonalenie i upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa medycznego (prawa w obszarze zdrowia), a także umiejętności zdobywania wiedzy w tym zakresie;
  • wymiana doświadczeń naukowych studentów kształcących się na kierunku zdrowie publiczne i innych kierunkach związanych z ochroną zdrowia;
  • nawiązywanie kontaktów i podtrzymywanie współpracy w dziedzinie prawa medycznego (prawa w obszarze zdrowia) pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, w tym organami administracji publicznej;
  • wspieranie działania Uniwersytetu Jagiellońskiego w obszarze kształcenia studentów na kierunkach związanych z ochroną zdrowia we wszystkich możliwych formach i wymiarach;
  • współpraca z podmiotami i instytucjami prywatnymi i publicznymi prowadzącymi działalność w obszarze ochrony zdrowia.
 

Sposób działania:

  • organizacja spotkań naukowych, warsztatów, zjazdów i konferencji poświęconych tematom związanym z prawem medycznym (prawem w obszarze zdrowia) i kształceniem w tym zakresie studentów;
  • prowadzenie badań naukowych w obszarze prawa medycznego (prawa w obszarze zdrowia);
  • nawiązywanie kontaktów z podmiotami i instytucjami działającymi w obszarze ochrony zdrowia.
 
Szczegółowe informacje w systemie USOS UJ.
 
Opiekun Koła: dr Paweł Lipowski
Dodatkowe informacje: pawel.lipowski@uj.edu.pl