Stojgniew Sitko

Obszar zainteresowań: zarządzanie w sektorze zdrowia w szczególności zarządzanie operacyjne i zmianą, jakość, restrukturyzacja i efektywność procesów opieki zdrowotnej. Wykształcenie: AGH, UJ (zarządzanie), Harvard University (zdrowie publiczne), Massachusetts State University (zdrowie publiczne, zarządzanie). Staże we Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii. Od lat 90. pracownik SZP – obecnie IZP WNZ CM UJ, Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania.

Koordynator projektów międzynarodowych w dziedzinie zarządzania i edukacji w zdrowiu publicznym, w tym: Tempus-Phare, France-Pologne, European Master of Public Health, Banku Światowego i HOPE, USAiD. Był doradcą m.in.: MZiOS, Phare, Project HOPE, USAiD. Współtwórca i ekspert Harvard-Jagiellonian Consortium for Health, konsultant Open Society Institute, WHO, European Reconstruction Agency, European Institute for Health. Pracował jako ekspert na Ukrainie, Słowacji, Litwie, Estonii, Kazachstanie, Serbi, Czarnogórze.

Współorganizator Szkoły Zdrowia Publicznego AM i UJ (SZP) i zastępca jej dyrektora (1994-98). Członek zarządu Association of Schools of Public Health of European Region (ASPHER), a w latach 2006-09 Prezydent ASPHER. Współtwórca Agency for Public Health Education Accreditation (APHEA). 2011-22 – członek Rady Akredytacyjnej APHEA.  Współzałożyciel i były członek kolegium redakcyjnego Public Health Reviews.

Autor lub współautor pn. 50 publikacji i zgłoszeń konferencyjnych w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia, współautor 6 książek, konsultant kilkudziesięciu projektów przekształceń w opiece zdrowotnej.  Obecnie, koordynator lub/i wykładowca przedmiotów na studiach CM UJ: Zdrowie Publiczne, Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej, Ratownictwo Medyczne, a także na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.