Kopenhaga

 

 

Nasz partner w Kopenhadze to Uniwersytet Kopenhaski.  

Współpraca dydaktyczna Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM w Krakowie odbywa się w ramach projektu Erasmus+, obejmującego wymianę studentów.

Kandydaci na studentów zagranicznych powinni zacząć zwiedzanie strony uniwersyteckiej od: 

https://studies.ku.dk/ 

Lista przedmiotów Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych, w których studenci zagraniczni mogą uczestniczyć w kolejnym roku akademickim, jest publikowana (zwykle w maju) pod adresem: 

https://sund.ku.dk/uddannelse/vejledning-information/studieordninger/1962179/#Valgfag