Joanna Bogacz

Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu rachunkowości oraz ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Absolwentka kierunku MBA w ochronie zdrowia Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Od 2004 r. zatrudniona w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Aktualnie, od 2022 r. pełni funkcję Dyrektora Wydziału Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Posiada praktyczną wiedzę i doświadczenie m.in. w takich obszarach ochrony zdrowia jak  organizacja systemu ratownictwa medycznego, rejestr i kontrola podmiotów leczniczych, doskonalenie zawodowe kadr medycznych (specjalizacje medyczne),  czy ocena inwestycji w sektorze zdrowia (IOWISZ).