dr Magdalena Mijas

Zainteresowania badawcze

psychologia LGBTQ, psychologia zdrowia, historia seksualności i seksuologii, zależności między stygmatyzacją społeczną i zdrowiem

 

Projekty badawcze

2019 – 2020 Wybrane wskaźniki stanu zdrowia w grupie mężczyzn należących do subkultury bears

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, nr grantu 2019/32/T/NZ7/00069

2017 – 2020 Zakłócenia hamowania oraz habituacji kortyzolowej odpowiedzi na stres jako potencjalny mechanizm łączący stres mniejszościowy z niepożądanymi skutkami w obszarze zdrowia

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, nr grantu 2016/23/N/NZ7/01842

2018 – 2019 Bearing the sitgma. How does interplay between weight and sexual minority stigma relate to physical health inequalities?

Projekt finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, nr grantu PL/2018/24/JR

2014 – 2015 Analiza sposobu prezentowania HIV i osób żyjących z HIV w mediach ogólnopolskich

Projekt realizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Wsparcia w Zakresie HIV/AIDS „Jeden świat” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków Fundacji im. Stefana Batorego

2014-2015 Poziom hormonów a dobór płciowy – nowatorskie ujęcie preferencji seksualnych człowieka

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, kierownik projektu: dr Urszula M. Marcinkowska

2013 – 2014 European research on cross-national attitudes toward same-sex marriage and lesbian/gay parenting

Projekt badawczy realizowany we współpracy z prof. Salvadore D’Amore (University of Liege, Belgia) oraz prof. Robertem-Jay Greenem (California School of Professional Psychology, Alliant International University).

2011 – 2014 The childfree choice. A qualitative study in South Africa, India and Poland

Projekt badawczy realizowany we współpracy z Ingrid Lynch (University of Pretoria, RPA), Tracy Morison (Human Sciences Research Council, RPA), Seemanthini Tumkur Shivakumar (Mangalore University, Indie) i prof. Catrioną Macleod (Rhodes University, RPA)

 

Publikacje

Książki

Grabski, B., Mijas, M., Dora, M., Iniewicz, G. (2020). Dysforia i niezgodność płciowa. Kompendium dla praktyków. Warszawa: PZWL. ISBN: 978-83-200-6029-4

Mijas M, Dora M, Brodzikowska M, Żołądek S. 2016. Język, media, HIV. Obraz zakażenia i osób seropozytywnych w artykułach prasowych. Kraków: Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS “Jeden świat”. ISBN: 978-83-944232-1-6

Iniewicz G, Mijas M, Grabski B. 2012. Wprowadzenie do psychologii LGB. Wrocław: Wydawnictwo Continuo. ISBN: 978-83-62182-30-5

Iniewicz G, Mijas M. 2011. Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia. Kraków: WUJ. ISBN: 978-83-233-3101-8

 

Artykuły w czasopismach

Kania, Z., Mijas, M., Grabski, B., Gąsiorowski, P., Pliczko, P. (w druku). HIV Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) for Transgender and Nonbinary persons. Literature review and guidelines for professionals. Psychiatria Polska.

Koziara, K., Mijas, M., Pliczko, P., Wycisk, J., Grabski, B. (2021). Psychometric Assessment of the Polish translation of the Transgender Positive Identnty Measure (T-PIM). Polish Psychiatry, 254, 1-13. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/140140

Mijas, M., Blukacz, M., Koziara, K., Kasparek, K., Pliczko, M.P., Galbarczyk, A., Jasieńska, G. (2021). Dysregulated by stigma: Cortisol responses to repeated psychosocial stress in gay and heterosexual men. Psychoneuroendocrinology, 131, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2021.105325

Koziara, K., Mijas, M., Pliczko, M., Wycisk, J., Grabski, B. (2021). Exploring health and transition-related needs in Polish transgender and non-binary individuals. Journal of Sexual Medicine, 18(6), 1110-1121. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2021.04.001

Mijas, M., Grabski, B., Blukacz, M., Davies, D. (2021). Sexual Health Studies In Gay And Lesbian People: a critical review of the literature. Journal of Sexual Medicine, 18(6), 1012-1023. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2021.02.013

Miłkowska, K., Galbarczyk, A., Mijas, M., Jasienska, G. (2021). Disgust Sensitivity Among Women During the COVID-19 Outbreak. Frontiers in Psychology, 12: 622634. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.622634

Mijas, M. (2021). Health determinants in men of the Bear subculture compared with the MSM population. Literature review. Polish Psychiatry, 214, 1-12. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/127468

Mijas, M., Koziara, K., Galbarczyk, A., Jasienska, G. (2021). Cardiovascular disease risk in Bears and other gay men: a descriptive study from Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18: 1044. https://doi.org/10.3390/ijerph18031044

Mijas, M., Koziara, K., Galbarczyk, A., Jasienska, G. (2020). Chubby, hairy and fearless. Subcultural identities and predictors of self-esteem in a sample of Polish members of Bear community. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17:4439. https://doi.org/10.3390/ijerph17124439

D’Amore, S., Wollast, R., Green, R-J., Bouchat, P., Costa, P.A., Katuzny, K., Scali, T., Baiocco, R., Vecho, O., Mijas, M.E., Aparicio, M.E., Geroulanou, K., Klein, O. (2020). Heterosexual university students’ attitudes toward same-sex couples and parents across seven European countries. Sexuality Research and Social Policy. https://doi.org/10.1007/s13178-020-00511-4

Grabski, B., Rachoń, D., Czernikiewicz, W., Dulko, S., Jakima, S., Muldner-Nieckowski, Ł., Trofimiuk-Muldner, M., Baran, D., Dora, M., Iniewicz, G., Mijas, M., Stankiewicz, S., Adamczewska-Stachura, M., Mazurczak, A. (2020). Zalecenia Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego dotyczące opieki nad zdrowiem dorosłych osób transpłciowych – stanowisko panelu ekspertów. Psychiatria Polska, 187, 1-8. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/125785

Marcinkowska, U. M., Mijas, M., Koziara, K., Grebe, N. M., & Jasienska, G. (2020). Variation in sociosexuality across natural menstrual cycles: Associations with ovarian hormones and cycle phase. Evolution and Human Behavior. https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2020.06.008

Mijas, M., Koziara, K. (2020). Polska adaptacja Kwestionariusza Codziennych Doświadczeń Heteroseksizmu. Psychiatria Polska, 54(1), 137-152. https://doi.org/10.12740/PP/97215

Galbarczyk, A., Mijas, M., Marcinkowska, U. M., Koziara, K., Apanasewicz, A., & Ziomkiewicz, A. (2019). Association between sexual orientations of individuals and perceptions of tattooed men. Psychology & Sexuality, 1–11. https://doi.org/10.1080/19419899.2019.1679867

Dora, M., Mijas, M., Dobroczyński, B. (2019). DSM-5 paraphilic disorders criteria in the light of autoerotic asphyxiophilia and non-sexual forms of oxygen restriction. Psychiatria Polska, 53(5), 1103-1112. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/78166

Mijas, M., Koziara, K., Dora, M. (2017). Stygmatyzacja związana z HIV a zdrowie zakażonych osób i postawy wobec wykonywania testów. Seksuologia Polska, 15(2), 73-80.

Morrison, T., MacLeod, C., Lynch, I., Mijas, M., Shivakumar, S.T. (2016). Voluntary Childlessness, Stigma and Resistance: the Use and Limitations of Choice Rhetoric in Online Communities. Psychology of Women Quarterly, 40, 184-198. https://doi.org/10.1177/0361684315603657

Mijas, M., Dora, M., Dobroczyński, B. (2015). Terapia z biseksualnym klientem – wybrane zagadnienia. Seksuologia Polska, 13, 19-30.

Dora, M., Mijas, M., Dobroczyński, B. (2013). Primum non nocere. Kontrowersje wokół terapii konwersyjnych dla osób homoseksualnych. Psychoterapia, 4, 79-90.

Mijas, M., Iniewicz, G., Grabski, B. (2012). Stadialne modele formowania się tożsamości homoseksualnej. Implikacje dla praktyki terapeutycznej. Psychiatria Polska, 46, 815-828.

Iniewicz, G., Grabski, B., Mijas, M. (2012). Zdrowie psychiczne osób homoseksualnych i biseksualnych – rola stresu mniejszościowego. Psychiatria Polska, 46, 649-663.

Grabski, B., Mijas, M., Iniewicz, G. (2012). Zdrowie psychiczne osób homoseksualnych i biseksualnych – przegląd badań i prezentacja zjawiska. Psychiatria Polska, 46, 637-647.