mgr Katarzyna Szulc

Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-13
pok. │ room: 3.12

Zainteresowania: zarządzanie w ochronie zdrowia, organizacja systemów ochrony zdrowia, telemedycyna i e-zdrowie.