Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych – Pracownicy

 
Kierownik Katedry:
 
dr hab. Magdalena Kozela
e-mail: m.kozela@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 838, w. 9021
dyżur: wtorek 10.15-13.15
pokój: 203
Dodatkowe informacje: USOS
 
 
 
Pracownicy:

 

prof. dr hab. Andrzej Pająk
e-mail: andrzej.pajak@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 803, w. 9020
dyżur: wtorek 13.00-14.30, czwartek 13.00-14.30
pokój: 202
Dodatkowe informacje: USOS

 

 
 
 
dr Urszula Stepaniak
e-mail: urszula.stepaniak@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 805, w.9019
dyżur: piątek 11.00-14.00
pokój: 201B
Dodatkowe informacje: USOS
 
 
 
 
dr Karolina Koziara
tel.: 12 43 32 836, w. 9018
pokój: 201A
Dodatkowe informacje: USOS
 
 
 
mgr Barbara Gradowicz – Prajsnar
tel.: 12 43 32 837, w. 9016
pokój: 206
Dodatkowe informacje: USOS
 
 
 
dr Maciej Polak
e-mail: maciej.1.polak@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 755, w. 9017
dyżur: wtorek 11.15-14.15
pokój: 206
Dodatkowe informacje: USOS
 
 
 
 
dr Roman Topór-Mądry
e-mail: roman.topor-madry@uj.edu.pl
Dodatkowe informacje: USOS
 
 

 


mgr Elżbieta Rzepecka

e-mail: elzbieta.brzezicka@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 841, w. 9015
pokój: 204

 

 

mgr inż. Jolanta Winiarz
e-mail: jola.winiarz@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 841, w. 9015
pokój: 204

 

mgr Urszula Ambroży
tel.: 12 43 32 836, w. 9018
pokój: 201A
 
 
mgr Aleksandra Ciochoń
tel.: 12 43 32 837, w. 9016
pokój: 206